Åpent seminar

I neste uke arrangerer en sammenslutning av it- og næringsinteresser et stort seminar rundt åpen kildekode i Grimstad. Fokuset er offentlig sektor.

Seminaret arrangeres av organisasjonen IKON (innkjøp offentlig næringsliv) på Sørlandet. IKON har fått med seg eksperter fra utdanningsinstitusjonene, en rekke leverandører som sponsorer og innledere, samt representanter fra det offentlige selv som skal fortelle om sine prosjekter og erfaringer.

Tittelen på seminaret er "Åpen programvare/Open Source et hav av muligheter eller?"

-- Målgruppe for seminaret er it-strategiske ressurser i offentlige virksomheter og brukere, it-aktører i det offentlige marked og åpen programvare entusiaster, forteller Kjell Rune Nakkestad, som tror alle med interesse for åpen kildekode og offentlig sektor vil ha mye å hente en sensommerdag på det blide sørland.