Åpen pris til Åpne kontorprogram

Åpen pris til Åpne kontorprogram

Prisen for fremme av fri programvare 2006 gikk til Åpne kontorprogram på norsk for organisering og koordinering av arbeidet med å oversette OpenOffice til norsk.

I år var det 25 nominerte kandidater, og prisen ble høytidelig overrakt av politisk rådgiver Jørund Leknes på vegne av fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Norwegian Unix User group (NUUG) og Høgskolen i Oslo (HiO) står bak prisen på 30 000 kroner. Formålet er å øke oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats. Prisen deles ut for femte gang.

Stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk ble opprettet i oktober 2004, og har som formål å øke kunnskapen og bruken av fri programvare og verdiene denne bygger på i offentlig og privat sektor. Hovedaktiviteten er å oversette, markedsføre og gjøre OpenOffice tilgjengelig for alle operativsystem. Stiftelsen arbeider også for å påvirke relevante aktører til å legge til rette for å integrere fagsystemer som f.eks. økonomi, saks- og arkivsystem med OpenOffice.

Juryens begrunnelse

"Prisvinneren har på utmerket måte valgt handling framfor prat når det gjelder åpne standarder og fri programvare. Framfor å tvinge alle til og bruke programvare fra en leverandør, gir de alle frihet til å velge dataprogram på nynorsk og bokmål.

Gjennom oversetting av denne fritt tilgjengelige kontorpakken får man også full støtte for åpne dokumentformat. OpenDocument er godkjent av Den internasjonale standardorganisasjonen (ISO).

Norske brukere har fått en kontorpakke som fritt kan lastes ned til både profesjonell og privat bruk, på en rekke plattformer som Windows, Linux og Mac".

Åpne Standarder