Fem millioner til frihet og åpenhet

Fem millioner til frihet og åpenhet

15 prosjekter med åpne standarder og fri programvare deler en pott på fem millioner kroner. Her er listen over de heldige.

Statsråd Heidi Grande Røys anbefaler virksomheter i statlig og kommunal sektor å følge med på hvilke nye produkter og løsninger som det jobbes med i det ganske land, for å kunne nyttiggjøre seg av gjenbruk.

- Prosjektene vitner om nyskaping og virketrang i mange miljøer rundt omkring her i landet. Jeg håper prosjektstøtten bidrar til å stimulere til ytterligere samarbeid og nye, gode løsninger som offentlige virksomheter kan bruke, sier Grande Røys.

Blant de 15 prosjektene som skal dele potten på 5 millioner er det flere som omhandler arbeidsformen i offentlig sektor. Hurum kommune vil videreføre Skolelinux, mens Høgskolen i Østfold skal legge video fra Stortingets debatter ut på nett. Kommunenes sentralforbund har fått mest støtte, 790.000 kroner, til ”Integrasjon av ikt-systemer i kommunene”.

- Fri programvare handler om åpenhet, samarbeid og kunnskapsdeling. Her er det et stort ubenyttet potensial i offentlig sektor, og disse prosjektene skal bidra til å gjøre noe med dette, sier Grande Røys.

LISTEN, ÅPNE STANDARDER:

Statistisk sentralbyrå
”CoSSI-PXML statistikk-datautveksling” , 300.000 kr

Uninett ABC
”Demokrati 0.9”, 500.000 kr

Kommunenes sentralforbund
”Integrasjon av ikt-systemer i kommunene” , 790.000 kr

Universitetet i Oslo/USIT
”Samlingsforvaltning basert på åpne standarder”, 349.650 kr

Høgskolen i Østfold
”Stortinget når det passer” , 356.000 kr

LISTEN, FRI PROGRAMVARE:

Kongsberg kommune
”FriKomPort”, 490.000 kr

Øvre Eiker kommune
”40 x OLPC til barnehager/skoler” , 101.000 kr

Hurum kommune
”Videreutvikling av Skolelinux”, 450.000 kr

Buskerud fylkesbibliotek
”Oversettelse av Koha til nynorsk” , 22.500 kr

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
”NOARK-kjerne som fri programvare” , 250.000 kr

Møre og Romsdal fylke
”Utvikling av modul for digital eksamen” , 350.000 kr

Møre og Romsdal fylke
”Plattformnøytral utskriftsløsning for videregående skole”, 125.000 kr

Nordland fylkeskommune
”TERIA – utvikling av tjenester, kompetanse og innhold relatert til fri programvare”, 400.000 kr

Nasjonalt senter for telemedisin
”Risiko ved fri programvare i helsesektoren”, 207.250 kr

LES OGSÅ: Sun tilbyr prispenger

Åpne Standarder