FN velger nordmann til it-organ

FN velger nordmann til it-organ

Norstellas administrerende direktør Arild Haraldsen får lederposisjon i FN.

På FNs Plenary-møte i Geneve ble nordmannen Arild Haraldsen valgt som neststyreleder for UN/CEFACT. Det er FN-organet som arbeider med standardisering av teknologier for elektronisk samhandling, og som tidligere har skapt EDIFACT og ebXML og Core Components standardene, samt er ledende innen harmonisering og forenkling av prosesser for internasjonal handel.

Det er første gang en nordmann inntar en slik posisjon i UN/CEFACT, og Haraldsen skal jobbe for å få organisasjonen mer markedsdrevet, sørge for tettere samarbeid med andre standardiseringsorganisasjoner og få på plass mer effektive prosesser for å utarbeide nye standarder.

Åpne standarder

Haraldsen får ansvaret for å følge opp EU (CEN/ISSS), OASIS, W3C, ISO og WTO (Verdens Handelsorganisasjon). Han er fra før av styreleder i Nordipro som er et uformelt samarbeidsorgan for samtlige nordiske land.

Haraldsen er administrerende direktør i Norstella, som jobber for utvikling og bruk av åpne, internasjonale standarder for elektronisk samhandling. Norstella ble opprettet i 2003, og er Norges nasjonale kompetansesenter for elektronisk handel (e-business) og internasjonale handelslettelser (trade facilitation). Virksomheten er en medlemsstyrt, nøytral, privat stiftelse med ikke-kommersielle formål.

Utbredelse

Viktige standardiseringsoppgaver fremover vil være:

- Utvikling og utbredelse av standardiserte XML-baserte ehandelsmedlinger, se www.nesubl.eu.

- Utbredelse av standardiserte ehandelsmeldinger for transport, se www.shortseaXML.org.

- Bruk av UN/CEFACTs standard for Implementation Guide for internasjonal handel til de norske bistandslandene gjennom UNCTAD og Verdensbanken.

Åpne Standarder