- Global standard er en utopi

- Global standard er en utopi

Veien til en global åpen standard er brolagt med politisk tåkeprat og tekniske feller, mener it-gründer, konsulent og Aftenposten-spaltist Shazad Rana.

- Fornyingsdepartement må gjerne mene at ingenting er endelig bestemt på dette området. Men til syvende og sist er det Sun, IBM og Microsoft som setter premissene, uansett hva som blir vedtatt. Det er utopisk å tro at vi kan ha ett globalt dokumentformat.

Det sier Shahzad Rana, gründer og arbeidende styreleder i konsulentselskapet Questpoint, som leverer Microsoft-relaterte konsulenttjenester.

- Jeg har engasjert meg i denne debatten, for jeg mener den er viktig for norsk programvarenæring. Jeg har derfor valgt å jobbe sammen med Microsoft i ISO-prosessen rundt ECMA OOXML.

Kinesisk alternativ

Ideen om en felles dokumentstandard er nedfelt i norsk politikk. I den nye referansekatalogen fra som ble lagt fram av Fornyingsdepartementet i mai, går det fram at Norge vil støtte dokumentformater som er sertifisert av ISO, den internasjonale standardiseringsorganisasjonen.

- Når Standardiseringsrådet sier at man ikke bruker ISO-godkjenning som en norm, er det merkelig at ECMA OOXML ikke er obligatorisk i referansekatalogen, sier Rana.

LES OGSÅ: Ikke bare gode venner

Ettersom ISO har godkjent Open Document (ODF, fra Openoffice-org) og er i ferd med å godkjenne PDF 1.4 (Portable Document Format, fra Adobe), betyr det i praksis at støtte for disse dokumentformatene vil være et krav til all publisering på nettet og i all elektronisk kommunikasjon med det offentlige Norge.

- Også Kina har lansert et åpent dokumentformat, UOF (Uniform Office Format). Det er ingen grunn til å tro at det ikke blir viktig også for Norge, uavhengig av en eventuell ISO-sertifisering, sier Rana

Kritisk til ISO

Så langt har denne prossesen altså ikke gått Microsofts vei. Som kjent forsøker Microsoft å få godkjent formatet Office Open XML (OOXML) i ISO. Formatet er godkjent av bransjens standardiseringsorgan Ecma International og eierskapet er overført fra Microsoft til Ecma.

Da vi i Computerworld.no spurte Microsoft hva som ville skje dersom ISO ikke kom til å godkjenne OOXML, var svaret at konsekvensene av dette ikke er avklart.

LES OGSÅ: Regjeringen presser Microsoft

Rana mener det er kritisk at ISO-prosessen fullføres på en ryddig måte

- Hvis ISO skal samkjøre ODF og OOXML, er det viktig at ISO forvalter og tar et aktivt eierskap til begge formatene. Og hvis ISO ikke vil godkjenne OOXML er dette oppsiktsvekkende og uheldig i bransjen.

Den erfarne konsulenten mener det pågår et intenst politsk spill fra begge sider av saken.

- Her foregår det en tautrekking i kulissene mellom ulike leverandører, sier Rana.

IBM motsetter seg ISO sertifisering av ECMA OOXML, mens mange andre aktørerer ønsker dette.

Per 1. august 2006 var de 157 medlemsland i ISO. Norge er ett av 157 land som avgir sin stemme i ISO.

- Til tider får man inntrykk av at alt står og faller med Norge sin stemme i prosessen rundt ECMA OOXML som en ISO-standard. Jeg har stor tillit til at Standard Norge, som er Norges representant i ISO, er upåvirket av politikken, sier Rana.

For langsomt

ISO-prosessen er utfordret av tempoet i den tekniske utviklingen, hevder Rana.

- TCP/IP er et godt eksempel på hva alle oppfatter som en standard, men som, såvdt meg bekjent, aldri har vært ISO-sertifisert. Problemet er når prosessen blir for lang. Man kan ende opp med å godkjenne en standard som har gått ut på dato når den er klar.

LES OGSÅ: En helt åpen diskusjon

Office-trøbbel

Rana spår store problemer dersom Open Document alene blir obligatorisk. Det gjelder ikke minst den enorme mengden eksisterende dokumenter i Office-formater.

- Open Document 1.0 er ikke teknisk i stand til å ivareta historikken i Office-dokumenter. For eksempel er det ikke støtte for entydig lagring av formler i ODF.

Det har vært hevdet at brukerne står fritt itl å legge inn metadata og tilpasse den åpne spesifikasjonen, men da kan man fort ende opp med like store problemer med kompatibilitet som det standarden var mente å løse i utgangspunktet, tror Rana.

- Paradokset blir at først tar man makten fra programvarehusene for deretter å gi den tilbake til dem. Dette ved å tillate uhemmet bruk av metadata på funksjonalitet som burde ha vært en del av standarden.

LES OGSÅ: Grande Røys vil ha åpne standarder

Shahzad Rana tror det i fremtiden vil være enda større behov for standarder fra anerkjente organer som ECMA og OASIS.

- Dette er globalisering i praksis. Debatten om dokumentformatene er symptomatisk for fasen programvareindustrien befinner seg i, og it-selskapene trenger standardene mer og mer. Det er da viktig at andre står for godkjenning og sertifisering. Jeg tror vi vil i fremtiden se mer aktivitet i ulike standardiseringsorganer fra de toneangivende programvareselskapene.

Åpne Standarder