Ikke bare gode venner

Ikke bare gode venner

Standardiseringsrådets første høringsmøte utviklet seg ikke uventet til en duell mellom IBM og Microsoft om OOXML og åpne dokumentformater.

Microsoft har langt fra gitt opp kampen for å få OOXML inn i referansekatalogen for obligatoriske og anbefalte standarder i offentlig sektor.

Da Standardiseringsrådet offentliggjorde sin foreløpige liste i midten av mai ble Adobes PDF og Open Document Format fra Oasis anbefalt som de eneste dokumentformatene for publisering på nettsider og i meldingsutveksling mellom ulike offentlige instanser. Direktør for samfunnskontakt i Microsoft, Henriette Grønn, argumenterte sterkt for at også OOXML må inn på listen.

LES OGSÅ: En helt åpen diskusjon

- ODF og PDF er utilstrekkelige formater. OOXML tilbyr rikere funksjonalitet og er nødvendig for å ivareta rettsikkerheten for innbyggerne i form av bakoverkompatibilitet. Å utelukke OOXML vil medføre store administrative og økonomiske konsekvenser for det offentlige, sa Grønn.

Leder for IBMs tekniske fellesforum, Hanne Sorteberg, advarte på sin side mot å vanne ut Standardiseringsrådets arbeid ved å inkludere flere standarder enn nødvendig.

- Det er viktig med én standard for hvert bruksområde, som i tillegg til å tilfredsstille alle krav om åpenhet må være enkel å bruke. Flere standarder vil medføre økte kostnader, og det er viktig at det er mer enn en programvareprodusent som står bak, mente Sorteberg.

Grønn svarte med at OOXML ikke må ses på som en Microsoft-standard, men en ECMA-standard, som er den eneste standardiseringsorganisasjonen som foreløpig har godkjent OOXML. Deretter ble de enige om at de var uenige.

Fristen for høringsuttalelser er satt til 20. august, men uansett innspill er det trolig helt avgjørende at Microsoft får godkjent OOXML av ISO i begynnelsen av september. Lederen for Standardiseringsrådet, Olaf Østensen som selv er leder for en ISO-komité, antydet langt på vei at Microsoft har tapt kampen dersom ISO ikke godkjenner OOXML. Dersom standarden får ISO-stempel er det heller ikke sikkert at den tas inn i referansekatalogen, men da vil den i hvert fall bli tatt opp til vurdering.

- Oppmerksomheten rundt Standardiseringsrådets arbeid rundt åpne dokumentformater er imidlertid på langt nær det viktigste for å fremme samhandlingen innen offentlig forvaltning, poengterte Østensen, som i likhet med flere andre reagerte på at representantene fra IBM og Microsoft kun var rustet til å uttale seg om dokumentformatene og ikke om andre deler av standardiseringsarbeidet.

LES OGSÅ: MS Word blir ISO-standard

Åpne Standarder