Åpner to forskningsentre

Åpner to forskningsentre

IBM har nå åpnet to nye sentra for å videreutvikle og demonstrere bruk av RFID-teknologien.

RFID står for Radio Frequency IDentification. Målet til IBM er å finne praktiske anvendelser på ulike områder som varehandel, vareproduksjon, lagerhold og i helsevesenet.

I Västerås i Sverige har IBM etablert et løsningssted som vil gi potensielle kunder anledning til å studere ulike anvendelser av RFID. Samtidig åpner et testsenter i La Gaude i Frankrike, hvor samarbeidspartnere og kunder kan utvikle nye løsninger i samarbeid med IBM.

Västerås-opplegget inneholder en grunnleggende infrastruktur bestående av RFID-merkede produkter, markører, lesere og bakenforliggende IT-systemer.

Det er meningen at det skal kunne gjennomføres workshops i tilknytning til denne infrastrukturen.

På den måten vil kundene kunne få et sikrere grunnlag for å kunne bedømme forretningsverdien av et RFID-system anvendt på egne områder.