Åpner nytt mobilnett

Åpner nytt mobilnett

Fredag åpner Nordisk Mobiltelefon et pilotnett på Telenors NMT 450-frekvenser. I september neste år åpner det nye mobilnettet for kommersiell drift.
Fra 1. januar 2005 overtar selskapet Nordisk Mobiltelefon frekvensene Telenor har brukt i sitt NMT 450-nett. Planen er å bygge et helt nytt digitalt mobilnett som skal dekke store deler av Norge.

Når NMT 450-nettet legges ned, står en rekke hytte- og setereiere, folk som driver turisthytter langs til fjells og båteiere uten mobildekning. Disse vil Nordisk Mobiltelefon nå med et nett som bruker frekvensene Telenor har benyttet, men nå med digital CDMA-teknologi (Code Division Multiple Access).

Nordisk Mobiltelefon kjøpte lisensene for 450 MHz-båndet i sommer og har dermed monopol på å drive mobilnett på disse frekvensene i 15 år.

CDMA 450 gir vanlig mobiltelefoni kombinert med dataoverføringshastigheter opp mot to megabit per sekund. Det åpner for at teknologien også kan brukes som et bredbåndsalternativ der det ikke finnes et kabelbasert tilbud.

Tryvann

Selv om folk i grisgrendte strøk er hovedmålgruppen til Nordisk Mobiltelefon, har selskapet valgt å etablere et lite pilonett i Oslo. Etter å ha fått tillatelse til å gå på lufta før 1. januar, settes en basestasjonen på Tryvann i drift fredag denne uka.

-- Jeg er overrasket over at folk ikke har fattet at landet er i ferd med å få et helt nytt mobilnett. Vi kommer virkelig til å bli distrikts-Norges mobiloperatør, sier Torleif Dahl, styremedlem i Nordisk Mobiltelefon.

Frekvenslisensen krever at deler av det nye mobilnettet skal være i drift fra 15. september 2005. Det har Nordisk Mobiltelefon tenkt å overholde. I første omgang vil områder som ikke har gsm-dekning prioriteres.

Overgangsordning

Nordisk Mobiltelefon forhandler med Telenor om en overgangsordning fra NMT 450 til CDMA 450. Det vil i så fall innebære at Telenor ikke stenger sine NMT-stasjoner før en ny CDMA-basestasjon er på plass i et område. Både myndigheter og eksisterende NMT-kunder skal være positive til en slik gradvis overgang fra et analog til et digitalt nett.

-- Siden vi kjøpte lisensene i sommer har vi daglig fått henvendelser fra hyttereiere og andre som er redde for å miste dekning, sier Dahl.

For å oppnå tilsvarende dekning som dagens NMT 450-nett, må Nordisk Mobiltelefon sette opp 1.200 basestasjoner. Investeringene er estimert til 1,5 milliarder kroner. Dette er penger selskapet foreløpig ikke har.

-- Vi må hente inn penger underveis. Dessuten får vi gode leverandørkreditter, noe som betyr at vi ikke trenger å ha pengene før utbyggingen starter, sier styremedlemmet som til daglig er advokat og partner i advokatselskapet Wikborg, Rein & Co.

På Tryvann brukes utstyr fra kinesiske ZTE. Men også Ericsson, Lucent og Nortel er aktuelle som leverandører.

Svensk

Nordisk Mobiltelefon har foreløpig ikke etablert en organisasjon i Norge. Ifølge Dahl er det uvisst hvilken organisasjonsmodell som velges. Norkring og Telenor Networks kommer etter planen til å stå for den tekniske utbyggingen. Salg av abonnementer skal skje via tjenestetilbydere. Dermed kan det ligge an til at Nordisk Mobiltelefon ikke kommer til å ansette mange personer i Norge.

Det er svensken Arnfinn Röste som står bak Nordisk Mobiltelefon. Jan Freese, med erfaring blant annet det svenske teletilsynet, er styreformann i selskapet.

Foruten Norge satser Nordisk Mobiltelefon på å etablere nett i Finland og Sverige. Selskapet har foreløpig kun fått tildelt frekvenser i Norge.