Apple er en forhandlerversting

Apple er en forhandlerversting

Forhandlerne mener Apple er dårligst på support, service og levering. I tillegg er det lite å tjene.

ÅRETS PRODUSENT: For første gang har IT-Bransjen spurt forhandlerne hva de mener om sine produsenter. Og her kommer Apple ut som den minst forhandlervennlige produsenten.

Forhandlerne har på bakgrunn av sitt ansvarsområde blitt bedt om å vurdere de ulike produsentene de har jobbet med eller solgt produkter fra de siste 12 månedene. Produsentene har så blitt vurdert i 11 kategorier på en skala fra 1 til 6.

Forhandlerne har også blitt bedt om å vurdere de ulike kategoriene i forhold til hva som er viktigst for dem at produsenten er god på. De beste har så blitt kåret ut i fra resultat på de ulike kategoriene kombinert med viktigheten av de ulike kategoriene. Det vil si at et godt resultat på et viktig område gir bedre utslag på totalrangeringen enn et godt resultat på et mindre viktig område. Totalscoren er altså en summering av viktighet ganger dyktighet på de 11 kategoriene.

Service og support viktigst

Ikke overraskende er service, support og problemløsning etter salg det viktigste for forhandlerne. I gjennomsnitt vurderes det til 5,53 på en skala fra 1 til 6 hvor 6 er svært viktig. Like bak følger leveringstid og pålitelighet i levering som ble vurdert til 5,52 i viktighet.

Også i de tre neste kategoriene på viktighetslisten er forskjellen liten. Pris i forhold til kvalitet på produkter får 5,29, produktets salgbarhet får 5,24 og avanse på produktet og tjenester får 5,23 i bedømming.

At disse områdene er de fem viktigste er ikke så overraskende i og med at dette er områder som sterkt avgjør forholdet mellom forhandleren og sluttkunde.

Apple minst forhandlervennlig

Beste vurdering uansett vurderingskategori får Apple for sin eneste mobiltelefon. Iphone er så lett å selge at den får 5,63 i karakter når det gjelder produktets salgbarhet. Men den store etterspørselen påvirker også leveringen. Apples mobiltelefon innehar jumboplassen på levering, og har fått den dårligste snittvurdering uansett kategori med en karakter på 3,05.

Ellers er det lite å Apple kan være stolte av når det gjelder sitt forhandlerarbeid. Lav totalscore både på mobil og Mac-siden er en ting. Slått sammen innehar Apple som produsent bunnplassen på fire områder.

De er ikke overraskende verst når det gjelder produktbredde for mobiltelefoner, men de er også dårligst på det som er viktigst for forhandlerne; service og support. Dette er både Mac-forhandlerne og Iphone-forhandlerne enige om.

Hvorfor de i det hele tatt har forhandlere kan man jo spørre seg om når de med høyt prisete og etterspurte produkter, har den dårligste avansen av alle.

Lavest totalscore og totalsnitt har riktignok Samsung mobiltelefoner med dårligst karakter på produkter og internettjenester. Men som produsent er Samsung også representer med skjermer og her gjør de det best av alle.

Derfor kan vi totalt vurdert, trygt kåre Apple til kanalens minst forhandlervennlige produsent.Kategori Snitt Best  Verst
Service/support 5,53 IBM server Apple Mac
Levering 5,52 Adobe Apple Iphone
Pris/Kvalitet 5,29 IBM server Adobe
Produktets salgbarhet 5,24 Apple Iphone Samsung mobil
Avanse 5,23 Lexmark Apple Mac
Produktutvikling 4,81 Intel SonyEricsson
Produktbredde 4,72 Citrix Apple Iphone
Internettjenester 4,64 HP lagring Samsung mobil
Markedsstøtte 4,52 Citrix Adobe
Sertifisering og opplæring 4,51 Citrix Acer
Salgstøtte 4,43 IBM server Acer

Hele analysen og resultatene fra produsentundersøkelsen blant norske forhandlere kan du lese om i IT-Bransjen nummer 4 som er ute hos abonnentene fra begynnelsen av juni.