Apple inviterer til Foxconn-inspeksjon

Apple inviterer til Foxconn-inspeksjon

Tar grep etter massiv kritikk mot arbeidsforholdene på fabrikkene som lager iPhone, iPad og Mac.

Apple har den siste tiden blitt kraftig kritisert for dårlige arbeidsvilkår hos selskapets underleverandører i Kina.

Selskapet lager nemlig ikke produktene sine selv. Produksjonen er outsourcet til fabrikker i først og fremst Asia, ettersom arbeidskraften er billigere og mer effektiv.

Men det har vist seg å være tvilsomme arbeidsforhold på disse fabrikkene. Lange arbeidsdager, dårlig lønn og håndtering av giftige materialer uten tilstrekkelig beskyttelse har blitt avslørt.

For å komme til bunns i saken har Apple nå sagt seg villig til å la organisasjonen Fair Labor Association (FLA) gjennomføre egne inspeksjoner av leverandørene for å evaluere forholdene på disse fabrikkene. Inspeksjonene, som startet mandag, vil foregå på Foxconn-fabrikkene i Shenzhen og Chengdu i Kina.

- Som en del av den uavhengige gjennomgangen vil FLA intervjue tusenvis av ansatte med spørsmål om arbeids- og boforhold, inkludert helse og sikkerhet, lønn, arbeidstid og kommunikasjon med ledelsen. Gruppen fra FLA vil inspisere fabrikkene, boligene og andre fasiliteter, og de vil utføre en grundig gjennomgang av dokumenter knyttet til prosedyrer for alle deler av ansettelsesforholdene, skriver Apple i en pressemelding.

Resultatene og anbefalingene fra FLA vil bli lagt ut på organisasjonens hjemmeside tidlig i mars. Senere i vår vil lignende inspeksjoner bli utført ved fabrikker som tilhører Quanta og Pegatron. Når arbeidet er ferdig, vil FLAs evaluering dekke fabrikkene der mer enn 90 prosent av alle Apple-produkter settes sammen, heter det i pressemeldingen fra Apple.

Jobber 60 timer i uka

Det var i januar at Apple offentliggjorde en rapport om selskapets egne undersøkelser av leverandørenes fabrikker. I rapporten kom det blant annet frem at de ansatte ved minst 90 av fabrikkene jobber mer enn 60 timer i uka uten hviledag. Selskapet skal også ha funnet tilfeller med "ufrivillig arbeid".

Apples oppdagelser skal dessuten ha ført til at selskapet nå har avsluttet samarbeidet med en av underleverandørene. Som et ledd i forbedringsprosessen ble det også kjent at Apple som første teknologiselskap hadde blitt medlem av Fair Labor Association, en organisasjon opprettet for å overvåke arbeidsforholdene på det globale markedet.

Tim Cook: - Vi bryr oss!

Men så publiserte The New York Times flere kritiske artikler om hvordan produksjonen av iPad-er, iPhone-er og andre Apple-enheter foregår, og som en følge ble det satt i gang store protester mot selskaper i form av blant annet en underskriftskampanje, skriver Macworld Sverige.

Apple-sjef Tim Cook reagerte imidlertid sterkt på artiklene fordi han mente de ikke fremstilte selskapet på riktig måte. I en e-post til Apples ansatte bedyret Cook at selskapet bryr seg om alle ansatte uansett hvor i leveransekjeden de befinner seg.

Om FLAs undersøkelser bidrar til å dempe kritikken mot Apple gjenstår å se. Organisasjonen er amerikansk, noe som får flere til å stille spørsmål om den har kapasitet og er uavhengig nok til å komme ordentlig til bunns i saken, skriver Digi.no.

Apple er ikke det eneste selskapet som benytter seg av Foxconn eller andre fabrikker i Kina. Andre kunder er HP, IBM, Microsoft, Nintendo og Dell. Foreløpig er det ingen andre selskaper som har kunngjort lignende planer om tredjepartsinspeksjoner, skriver Macworlds nyhetstjeneste.