Apple-leverandører driver barnearbeid

Apple-leverandører driver barnearbeid

Skjerper kravene til sine underleverandører i Asia.

I forrige uke publiserte Apple en rapport om arbeidsforholdene hos sine underleverandører. Ifølge rapporten bryter over halvparten krav om arbeidstid og noen få har dessuten utnyttet mindreårige arbeidere.

- I tre fabrikker fant vi 11 arbeidere som hadde blitt ansatt før tillatt lavalder, lyder rapporten.

De mindreårige arbeiderne skal ha jobbet på fabrikker som produserer iPhone, iPod og ulike Apple-maskiner. Nøyaktig hvilke fabrikker det er snakk om er ikke kjent, men ifølge Macworld.se har Apple fabrikker i land som Kina, Taiwan, Malaysia, Filippinene, Singapore, Sør-Korea og Thailand.

Lavalderen for å ansettes i arbeid i de gjeldende landene er 16 år. De aktuelle arbeiderne var bare 15 da de ble ansatt, ifølge Apple.

Etterlyser åpenhet

I rapporten kommer det også frem at 60 fabrikker har brutt Apples regler om arbeidstid, som sier at ansatte ikke skal jobbe mer enn 60 timer, med minst en hviledag, per uke.

Selv om Apple nå skjerper kravene til sine underleverandører ytterligere, møtes selskapet likevel med kritikk fra flere hold. Ifølge avisen Businessweek krever flere organisasjoner at Apple offentliggjør lister på hvilke leverandører de bruker. Apples talskvinne i Hongkong sier imidlertid at dette strider mot selskapets retningslinjer.

Bruk av billig arbeidskraft som i Asia er omstridt og problematisk. Senest i forrige uke kom det fram at 62 arbeidere hadde blitt forgiftet av n-heksan ved en fabrikk som produserer Apple- og Nokia-produkter i Kina.

Les hele rapporten fra Apple her.