Apple er mannsdominert

Apple er mannsdominert

Men mangfold og inkludering er topp-prioritet, ifølge Tim Cook.

Apple har vokst seg stor.

Ikke mindre enn 98.000 personer er ansatt i selskapet, som har hovedkvarter i California, men som har mange ansatte verden over.

Det sier seg selv at dette er en demografi med stor heterogenitet.

I 1964 ble det vedtatt en viktig lov i USA, nemlig U.S. Civil Rights Act, som forbød diskrimering. Apple markerer 50-årsdagen ved å publisere detaljert informasjon over inkludering og mangfoldet i egne rekker.

Flere andre store teknologi-selskaper i USA har gjort tilsvarende i nyere tid, og ofte avsløres en trend mange har visst om eller mistenkt lenge: Disse firmaene er dominert av hvite menn.

Dette er tilfellet også hos Apple, og direktør Tim Cook sier rett ut at han ikke er fornøyd med tingenes tilstand.

Heldigvis er dette noe man har vært klar over en stund, og også har jobbet med lenge for å få forbedret.

For hele selskapet sett under ett er over halvparten, nærmere bestem 55 prosent av de ansatte, hvite. Den nest største etnisiteten er asiater med 15 prosent. Bare syv prosent er sorte.

70 prosent maskulint

Når det gjelder kjønn så er firmaet overrepresentert av menn, og det samme er antakelig sant for hele bransjen. For hele selskapet er tallet 70 prosent menn, mens det innen teknologi-sektoren faktisk er hele 80 prosent.

I ledersjiktet er tallet noe bedre, og der er det 28 prosent kvinnelige ansatte. Cook sier at en rekke av de siste ansettelser innen ledelsen har vært nettopp kvinner, også i selskapets styre.

Apple er kjent for å ha en inkluderende kultur generelt, og det samme kan sies for San Francisco-området der hovedkvarteret ligger. Det er positivt at Apple er transparente og offentliggjør disse tallene, og vi får tro på Tim Cook når han sier at Apple ser på mangfold som en styrke, og at inkludering inspirerer til innovasjon.

Du kan lese Cooks notat hos Apple her .