Apple Watch mest nøyaktig

MEST NØYAKTIG: Apple Watch kommer godt ut av det i en studie av sportsarmbåndsur. (Foto: Apple)

Apple Watch mest nøyaktig

I en svensk-amerikansk studie kommer Apple Watch ut som mest nøyaktige pulsklokke til fitness-bruk. 

Tenker du å satse på Apple Watch til fitness-bruk? Det kan være et godt valg. 

I en studie utført i samarbeid mellom Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm og Stanford i USA er en rekke fitness-trackere målt opp mot hverandre for å vurdere nøyaktighet og pålitelighet hva angår puls (hjertefrekvens) og estimert kaloriforbruk.

EKG-gullstandard

Enhetene som ble testet opp mot en klinisk gullstandard, var Apple Watch, Basis Peak, Fitbit Surge, Microsoft Band, Mio Alpha 2, PulseOn og Samsung Gear S2.

Pulsen måles ved hjelp av optiske sensorer i selve uret eller armbåndet, og enkelte modeller kan benytte seg av identiske sensorer fra samme underleverandør.

FIT: Mest nøyaktige fitness-ur. (Ill.: Journal of Personalized Medicine)

Energiforbruket, målt i kalorier, er derimot et estimat basert på en rekke faktorer gjennom algoritmer ved de testede enhetene. Resultatene vektes opp mot et vitenskapelig mål.

Pulsmåling gjennom optiske sensorer har kommet langt, selv om pulsbånd til å ha rundt brystet fremdeles er mer nøyaktige. Pulsmåling på håndleddet er derimot mer bekvemt, og for et ordinært treningsformål fullgodt nok, ifølge studien.

To av to

I testen hadde Apple Watch den laveste mediane feilraten for pulsmåling med to prosent (1,2 % til 2,8 %). 

Når det gjaldt energiforbruk klarte ingen av enhetene å komme opp med et resultat som er innenfor en akseptabel feilmargin. Derimot viser det seg at Apple Watch også her gir det beste estimatet.

Du kan lese hele studien (Accuracy in Wrist-Worn, Sensor-Based Measurements of Heart Rate and Energy Expenditure in a Diverse Cohort) på nettsiden til Journal of Personalized Medicine her.