Apples svar på AML

AML: Apples svar på Advanced Mobile Location. (Foto: Apple)

Apple inn i nødhjelp

iOS 12 får mer avanserte lokaliseringsfunksjoner til nødbruk, og blir først tilgjengelig i USA. Vil løsningen overta for AML i Norge?

En iOS 12-funksjon som ikke ble annonsert under WWDC 2018, er nå offentliggjort.

Det dreier seg om integrasjon og aktivering av HELO-teknologien, Apples svar på Advance Mobile Location. 

Stedsbundet

HELO er en forkortelse for Hybridized Emergency Location, og bruker i tillegg til stedsinformasjon fra basestasjonene også posisjoneringsteknologi fra trådløs-nett og/eller GPS for å få en mer presis geolokasjon.

Systemet benyttes i samband med nødanrop, og skal gjøre det enklere for utrykningspersonell å stedfeste den eksakte posisjonen til innringer. Dette skjer automatisk.

AML

En liknende teknologi kalt AML (Advanced Mobile Location) har blitt utviklet i Storbritannia av BT, og testes også av Telenor i Norge. Støtte for denne metoden skal være del av Googles operativsystem for mobile enheter.

Apple har i første omgang annonsert HELO i USA grunnet innfasing av nye føderale krav til lokalisering av nødsamtaler, men det gjenstår å se om dette gjøres tilsvarende i Europa. 

911

I USA kommer rundt 80 prosent av alle nødsamtaler til nødhjelpsnummeret 911 fra mobiltelefoner, skriver Apple i sin pressemelding om HELO-aktiveringen. Utdatert infrastruktur gjør det imidlertid ofte vanskelig å fastslå nøyaktig hvor innringeren befinner seg.

Apples løsninger er basert på samarbeid med teknologiselskapet RapidSOS, som står bak en IP-basert protokoll som skal gjøre det raskt og trygt å dele HELO-stedsinformasjon med 911-nødhjelpssentrene.

Apple understreker at løsningen er basert på Apples strenge regler for personvern og at brukerdata ikke vil kunne benyttes til andre formål enn nødhjelp. Nødhjelpssentrene vil ikke få tilgang til annen brukerinformasjon om innringerne enn nettopp stedsdata, heter det.

Apple