De 20 mektigste hos Apple - Del 12

MILJØDIREKTØREN: Lisa Jacksons ansvarsområder omfatter blant annet miljø- og utdanningsspørsmål. (Foto: Apple)

De 20 mektigste hos Apple - Del 12: Lisa Jackson, Apples politiker

Lisa Jackson har en stor og viktig oppgave hos Apple. Hun er ansvarlig for at Apple er med på å gjøre verden til et bedre sted å være.

I denne artikkelserien presenterer vi de 20 mektigste personene i Apples ledelse.

Lisa Jackson, opprinnelig fra Philadelphia, hadde mange verv knyttet til miljø og miljøvern før hun begynte hos Apple.

I 2009 ble hun utnevnt av president Barack Obama til leder for miljøvernmyndighetene i USA (US Environmental Protection Agency – EPA).

Allerede utdanningen hennes var knyttet til miljøspørsmål. Lisa Jackson har en mastergrad i kjemi fra Princeton-universitet i New Jersey og en bachelorgrad i det samme faget fra Tulane-universitetet i New Orleans.

Allerede tidlig i yrkeskarrieren arbeidet Lisa Jackson hos EPA, og i en periode hadde hun flere ledende stillinger i miljøverndepartementet i delstaten New Jersey, hvor hun til slutt ble stabssjef for guvernør Jon S. Corzine, finansmann og demokrat som var guvernør i delstaten fra 2006 til 2010.

Som sjef for Environmental Protection Agency hadde Lisa Jackson fokus på miljøspørsmål knyttet til luft- og vannforurensning, kontroll over spredningen av giftige avfallsstoffer og ikke minst på tiltak for å begrense drivhuseffekten.

I 2013 ble Jackson rekruttert til Apple som nestleder for avdelingen for miljøsaker.

Takket være hennes erfaringer og nære forbindelser til innflytelsesrike medarbeidere og politikere i organer som har med miljøspørsmål å gjøre, var det naturlig at hun fikk hovedansvaret for å følge opp Apple-sjef Tim Cooks erklærte mål om at Apple skal være med på å gjøre verden til et bedre sted å være enn den var før vi fant den, slik Cook har uttrykt det.

I 2015 er Lisa Jacksons ansvar blitt utvidet til å omfatte Apples engasjement i sosiale og andre saker overfor omverdenen, inkludert Apples tiltak overfor utdanningsvesenet. Dette går blant annet på å bringe Apple-teknologi inn i skolene gjennom offentlige tiltak.

(Artikkelforfatteren, Roberta Alidori, er skribent hos britiske Macworld. Artikkelen er oversatt og bearbeidet med en del tilføyelser av Toralv Østvang.)

Les om:

Apple