De 20 mektigste hos Apple - Del 14

FAKULTETSSJEFEN: Joel Podolny har ansvaret for at Apple-ansatte forstår hvorfor Apple er Apple. (Foto: Apple)

De 20 mektigste hos Apple - Del 14: Joel Podolny

Apple har et eget universitet for sine ansatte. Fakultetssjefen er en fremragende akademiker.

I denne artikkelserien presenterer vi de 20 mektigste personene i Apples ledelse.

I 2008 var Apple-sjef Steve Jobs klar over at kreftsykdommen hans var i ferd med å ta en alvorlig vending, og da ansatte han Joel Podolny, som fikk i oppgave å etablere Apple-universitetet. Denne institusjonen innen firmaet skulle sørge for at Apple-ansatte, og særlig folk i fremtidige sjefsstillinger hos Apple, var godt skolert i Steve Jobs’ bedrifts- og ledelsesfilosofi.

Apple-universitetet, som ligger i en del av Apple-hovedkvarteret i Cupertino i California kalt City Center, fremstår utad som en svært lukket institusjon. Ifølge Wikipedia er det for eksempel aldri blitt publisert noe fotografi av klasserommene.

Ved Apple-universitetet drøfter man viktige beslutninger som er tatt i Apples historie, forsker på konsekvensene av dem og lærer elevene forståelse for kjernen i Steve Jobs’ filosofi: Å få kompleks datamaskinteknologi til å fremstå som forståelig og naturlig.

Joel Podolny var akademiker av rang, med toppkarakterer og både master- og doktorgrad fra Harvard.

I 11 år arbeidet han ved Stanford-universitetet i California med fokus på økonomifag, og senere ble han professor og forskningssjef ved Harvard Business School.

I 2005 flyttet Podolny over til Yale School of Management, der han som professor utnyttet sin sosiologiske innsikt til å lære studentene om økonomi og lederskap. Han ble etter hvert fakultetssjef ved lærestedet.

Hos Apple ble han først utnevnt til HR-sjef, altså sjef for selskapet human resources-avdeling, eller personalsjef, som vi kaller stillingen på norsk.

I 2014 rykket han opp til stillingen som dekanus for Apple University og overlat personalsjef-ansvaret til en annen, mens han selv nå fokuserer mest på å utvikle læreprogrammer.

(Artikkelforfatteren, Roberta Alidori, er skribent hos britiske Macworld. Artikkelen er oversatt og bearbeidet med en del tilføyelser av Toralv Østvang.)