iPhone skjermreparasjon innenfor?

FIX: Enklere regler for reparasjoner (Foto: Apple)

iPhone skjermreparasjon innenfor?

Ting tyder på at nye retningslinjer fra Apple gjør at tredjeparts-reparasjoner ikke lengre bryter garantien.

En iPhone føles for noen kanskje som en nødvendighet, og kanskje også som et lite stykke luksus.

Dette blir ihvertfall tydelig dersom du skulle være uheldig og få en alvorlig skade på telefonen som ikke dekkes av garantien. Da får tusenlappene fort ben å gå på. Apples egne priser er oppgitt på support-sidene her.

Mens du venter...

Prisene tatt i betraktning er det noen ganger fristende å ty til et tredjeparts-verksted, fordi disse kanskje finnes nede i gaten og muligens kan ordne med service på stedet, og ikke minst også på grunn av pris.

Men dette er ikke like enkelt innenfor garantitiden, siden Apple i utgangspunktet nuller ut garantien dersom en iPhone er åpnet av ikke-autorisert personell. Tradisjonelt skyldes dette dårlig tilgang på kvalitets-reservedeler, manglende spesialverktøy og generelt mye dårlig håndtverk.

Skjermbytte

En lekkasje i USA tyder på at disse reglene nå muligens er i endring. I utgangspunktet gjelder dette skjermbytte, siden dette muligens er den mest kurante enkeltkomponenten å håndtere, nesten plug-and-play.

Ifølge notatet skal de offisielle servicestedene fremdeles sjekke for forfalskning og manipulasjon, men selv om det oppdages at en enhet har vært åpnet av utenforstående, skal det likevel fortsettes med reparasjonen for øvrig.

Men dersom det skulle vise seg at det er en feilaktig skjerm-enhet satt inn av tredjepart som er skylden i feilen, må man akseptere at Apple utbedrer også denne skaden for egen regning. 

Så det som var litt mindre dyrt til å begynne med kan fort bli ekstra dyrt i lengden. En skadeforsikring er også en tanke.

Via 9to5Mac

Les om:

Apple