FORBUD: iPhone X er en av modellene som er forbudt solgt i Kina. Forbudet omfatter også iPhone 8 og 8 Plus, 7 og 7 Plus samt 6 og 6 Plus. (Foto: Apple)

FORBUD: iPhone X er en av modellene som er forbudt solgt i Kina. Forbudet omfatter også iPhone 8 og 8 Plus, 7 og 7 Plus samt 6 og 6 Plus. (Foto: Apple)

Kina forbyr salg av Apple telefoner

I forbindelse med kampen mellom Qualcomm og Apple, har man nå tatt konflikten ett steg videre.

En domstol i Kina har lagt ned forbud mot salg av syv telefonmodeller fra Apple. Dette inkluderer ikke det siste modellene, men omfatter iPhone X og seks andre tidligere modeller.

Bakgrunnen er at Apple tapte en rettstvist mot Qualcomm i en kinesisk rett. I følge CNN utgjør de nå forbudte telefonene mellom 10 og 15 prosent av Apples salg i Kina.

Det krangles nå om hvorvidt rettsavgjørelsen vil få noen praktisk betydning. Apple på sin side sier at telefonene fremdeles vil være mulige å kjøpe i Kina. Qualcomm på sin side truer med nye rettslige skritt hvis Apple ikke etterfølger rettsavgjørelsen.

Qualcomm er også i en rettslig tvist med EU som kan medføre en kjempebot for misbruk av markedsmakt. Dette er også en del av kjernen i rettstvisten med Apple i Kina.

Apple