Spotify når 50 millioner

MUSIC: Strømming fra håndleddet (Foto: Apple)

Spotify når 50 millioner

Apple Music har nå nådd over 20 millioner betalende abonnenter, og det er tydeligvis et momentum i strømmetjenestene for musikk. Spotify eksperimenterer også for å få flere til betale.

I desember i fjor kunngjorde Apple at deres musikkstrømmetjeneste Apple Music hadde nådd 20 millioner (betalende) abonnenter. Dette tallet har nok steget siden den gang, men også Spotify har vind i seilene. Selskapet annonserte nettopp 50 millioner abonnenter, hvorav mange gratisbrukere.

Merverdi 

Det betyr at strømmemarkedet sett under ett fremdeles er et vekstmarked. Og som vi vet forsker Apple også intenst på tilførsel av merverdi til konseptet blant annet gjennom eksklusivt innhold som egenutviklede TV-serier – formodentlig et første skritt på vei mot å bli en fullverdig medieaktør på linje med Netflix.

Spotify spesial

Spotify har  ikke de samme ambisjonene som Apple angående egenprodusert innhold, og fokuserer mer på kvalitet i nisjene. Det sies at Spotify er i ferd med å lansere en høykvalitetsstrøm for betalende brukere, med tapsfri CD-nær kvalitet omtrentlig tilsvarende Tidals' tilbud. 

Apple Watch

Betalende brukere vil også snart kunne få en offline-modus på AppleWatch med appen Snowy, ikke ulikt Apples egen musikk-app. Snowy er under utvikling, men du kan registrere din interesse her.

Magert for musikere

Men det skal sies at Spotifys suksess også har en bakside, primært for artistene hvis innhold de distribuerer. En interesseorganisasjon for musikere publiserer bloggen The Trichordist, og kan rapportere at Apple Music betaler nesten dobbelt så mye til artistene som det Spotify gjør.

Ikke det at Apple Music er blant de best betalende, men volumet tatt i betraktning kommer musikerne nok vesentlig bedre ut. Du kan lese mer om Apple Music her. Sjekk ut to britiske promo-videoer nedenfor.

Apple