Applikasjoner vil løfte ip-telefoni

Applikasjoner vil løfte ip-telefoni

Mange bedrifter har urealistiske forventinger til ip-telefoni. Men med applikasjoner vil de store innsparingene komme.

For mange er ip-telefoni synonymt med gratis tellerskritt. Derfor har mange bedrifter urealistiske forventninger når de henvender seg leverandørene av ip-telefoni. Men implementering, drift og omlegging av nettverket medfører ekstra kostnader.

De største innsparinger kan komme fra applikasjoner som i økende grad utvikles til ip-telefoni. Gjennom disse applikasjonene kan telefoni integreres full ut i it-systemene, og det gir mange muligheter for lavere kostnader og høyere produktivitet.

- Det er når du legger på integrasjon med it-systemene til ip-telefoni, at de virkelige innsparingene og produktivitetsøkningene kommer, sier Nils-Ove Gamlem i Cisco til Computerworld.no.

Store forventninger

- Vi leverer allerede tjenester som ruting, sentralbord, og responstjenester. Det vil bli mer av dette, og Telenor vil lansere løsninger så snart vi mener at teknologien er moden og kvaliteten er god nok, sier Jørgen Grinnes, leder for produktutvikling på IP-telefoni i Telenor Nordic, til Computerworld.no

IP-telefoni er ifølge Grinnes mer sammensatt enn de fleste bedrifter tror.

Det skrives mye om gratis telefoni, men kostnadsbildet for ip-telefoniløsninger er mer sammensatt enn som så. For en del bedrifter vil det ifølge Grinnes være mulig å spare penger ved å benytte ip-telefoni, for andre bedrifter er situasjonen en annen. De som vil kunne spare er først og fremst fler-lokasjonsbedrifter med eksisterende datanett.

- Noen har forventninger om en virkelighet som ikke finnes. De vil se en null i kostnader nederst på bunnlinjen. ip-telefoni er ikke gratis, men applikasjoner vil gi brukerne muligheter til å jobbe mer effektivt, sier Grinnes.

Telenor jobber med å få de samme tjenester på ip som tilbys på isdn/psdn. Det vil komme mange nye integrasjonsmuligeheter etter hvert mellom tjenestene.

Øker produktivitet

Ifølge en internasjonal rapport fra analyseselskapet IDC, har allerede 50 prosent av bedriftene som benytter ip-telefoni, tatt i bruk tjenester. Selskapet forventer at flere selskaper vil få øyene opp for mulighetene applikasjoner på ip vil gi.

- Jeg bekrefter dette med innsparinger i aller høyeste grad. Ren innføring av ip-telefoni gir en innsparing, i forhold til telleskritt og administrasjon. Men de store fordelene kommer hvis man fører konseptet videre, sier Gamlem.

Ifølge Gamlem er det vanskelig å gi noen kostnadsbesparinger i prosenter av telefonikostnader, men i gjennomsnitt viser erfaringene at investeringer betaler seg tilbake i løpet av cirka 18 måneder. Etter det kommer innsparingene for fullt.

Konferansetjenester

- Det som kan tilbys nå i forbindelse med ip-telefoni er unitfied messaging, eller samkjøring av email og talepost i et felles system, intelligent ruting, callsenter og det som kalles kontaktsenter. Her vises om personer er tilgjengelig  ikke bare på telefon, men også på web og andre kanaler. Vi har konferansetjenester innefor telefoni, video, og tjenestemobilitet. Det kan gi store fordeler å kunne få tilgang til alle tjenester knyttet opp mot telefoni hvor som hest og når som helst. Jobb i hjemmekontoret vil bli mye lettere og bedre, sier Gamlem.

Gamlem tror også at de største fordelene for bedrifter kanskje ikke kommer først og fremst fra kostnadsbesparinger, men av økt produktivitet. Gamlem mener at bedrifter i alle størrelser vil kunne få fordeler ut av ip-telefoni og tilknyttede tjenster.

- Vi snakker nå om ip-telefoni, men i fremtiden vil vi heller snakke om ip-kommunikasjon, sier Gamlem.