Arendal ut i verden

Arendal ut i verden

Arendal kommune vokser i omdømme for sin satsing på eløsninger. Departementet støtter deres arbeid, og nå har IBM globalt valgt dem ut som internasjonal case.
Arendal kommune har IBM som hovedleverandør. De har lenge satset sterkt på bruk av teknologi for å effektivisere kommunen og bedre kommunes servicenivå overfor innbyggerne.

Arendal er allerede referansekommune i departementssammenheng. Nå har de også en ny internasjonal status. Nå jobber de så hardt og intensivt at de blir lagt merke til også ute i verden. Av IBM sentralt er kommunen plukket ut som et av få offentlige prosjekter med internasjonal status.

Som følge av dette vil folk fra Arendal kommune bli invitert på internasjonale konferanser for å promovere og snakke om løsningene de har valgt. De er selvsagt også sikret en solid oppbacking og støtte fra IBM.

Hvorfor

-- Vi har kontakt med mange kommuner og mener vi kjenner utviklingen i kommune-Norge ganske godt. Det vi ser er at kommunene blir sterkere og sterkere presset. Av dårlig økonomi, men også av innbyggere som krever raskere og bedre service. Samtidig gjør økonomien kommunene avhengig av sterke pådrivere i egne rekker. Det har de i Arendal, og dette er mye av årsaken til at de har klart å komme så langt i sin e-satsing, forteller Bjørn Nordby, IBMs ansvarlig for leveransene.

Roar Fundingsrud er IBMs prosjektansvarlige for Arendal. Han mener årsaken til at Arendal nå har fått en slik sterk status i IBM-miljø er bredden av tjenester og løsninger de har valgt å satse på, samt tempoet de legger opp til for å få løsninger og systemer på plass.

-- De tenker helhet og bredde, sikkerhet og effektiv kommunikasjon. De har valgt en løsning vi kaller "single sign on". Alle ansatte møter en personifisert portal når de skal gå i gang med arbeidsdagen sin. De logger seg på en gang, og får tilgang til alle systemer og all informasjon de trenger i jobben sin.

Arendal har også satset på chatløsninger, som gir muligheter for de ansatte til å kommunisere i sanntid. En saksbehandler kan få en innbygger på tråden, som har et spørsmål vedkommende ikke kan svare på. Istedenfor å måtte ringe opp igjen, kan saksbehandleren sjekke med kolleger via chatløsningen, og mest sannsynlig gi innbyggeren svar mens han er på telefonen. Slike løsninger kan det offentlige spare mye tid og krefter på, mener Fundingsrud.

Følge saken sin

Arendal vil bruke bredbånd i skolen. De har et samarbeid med kommunene rundt der de har laget et eget selskap som tar seg av drift av servere og pc-er. Systemløsningene tar kommunens egne ansatte seg av.

IBMs løsninger er koordinert med kommunens økonomi og regnskapssystemer som er levert av Agresso. De jobber også med å integrere sak- og arkivsystemet (Kontor 2000/esak) opp mot portalløsningen og de andre systemene.

-- I dag kan du i Arendal følge med på byggesaken din over internett. Du kan få opp situasjonskart for eiendommen din, og du kan se hvor langt saken er kommet i byråkratiet. Kommunen er opptatt av å ha en effektiv intern kommunikasjon og saksbehandling, for å kunne yte bedre service for innbyggerne, forklarer Nordby.