Arendal vant 70.000 kroner

Arendal vant 70.000 kroner

Prisen for årets servicekommune gikk til Arendal. Kommunen har dermed 70.000 kroner mer å rutte med i sitt videre servicearbeid for innbyggerne.
Med hovedfokus på at dialogen mellom medarbeiderne og brukere skal være mest mulig enkel, åpen og tilgjengelig til alle døgnets tider, nådde sørlandsbyen helt til topps i den endelige finalen i kåringen av årets servicekommune.

Dette er service

Et viktig element i den videre "dialogutvikling" med innbyggerne, er ifølge prisvinneren fokus på kommunens Service og Informasjonssenter (SIS). Leder for senteret, Reidun Midtun, understreker at kommunens ressursbruk hovedsakelig tar utgangspunkt i måten kundene opplever Arendal på, og hvordan denne møter kundene.

--Service handler om måten tjenestene blir levert på. Holdningen vi møter våre kunder med og opplevelsen de får av denne, forklarer vårt servicenivå. Vi måles på denne i like stor grad som på kvaliteten, presiserte Midtun i kommunens utvidede søknad under prekvalifiseringen som førte de videre til topps i den endelige finalerunden.

Mangler penger

En videreutvikling og solid forankring av gode serviceholdninger hos de ansatte blir dermed et svært viktig satsingsområde i Arendal.

--Det er imidlertid en stor utfordring for kommunene å skape god image for sine innbyggere når de økonomiske rammene ikke øker i takt med oppgavene, fortsetter servicesenterets leder.

Prisen på 70 000 kroner vil derfor komme godt med i kommunens videre servicearbeid. Hvordan prisen benyttes i den videre utvikling, vil kommunen imidlertid ikke si så mye om før på neste års servicekonferanse.

Fornøyde brukere

Øvrige kommuner som nådde fram til finalen var Haugesund, Rana og Herøy.

--Felles for disse kommunene er at det er godt samsvar mellom kommunens mål for service og tilbakemeldingen juryen har fått fra brukerne, sier Knut E Helland i sekretariatet Forum for Offentlige Servicekontor (FOSK) som har vært blant representantene i juryen.

Juryen for øvrig har bestått av representanter fra Forbrukerrådet, Kommunal- og regionaldepartementet, Statskonsult AS, Kommunenes Sentralforbund, NHO,Kommunal Rapport.