Året it-bransjen ble nest størst i Norge

Året it-bransjen ble nest størst i Norge

Nesten halvparten av medlemmene i IKT-Norge sier at de vil øke bemanningen i 2006.

Medlemsbedriftene i IKT-Norge vil ansette folk igjen. 46 prosent av medlemsmassen sier at de vil øke bemanningen i 2006, skriver bransjeorganisasjonen i en pressemelding.

IKT-Norges medlemmer hadde i 2004 en samlet omsetning på 137 milliarder kroner. De fleste melder om et meget godt år i 2005. Den kalkulerte veksten i begynnelsen av 2005, med en vekst på fire prosent, er blitt oppjustert til en snittvekst på fem-seks prosent.

Jevnt over har resultatene blitt langt bedre enn i 2003 og 2004. I henhold til tall fra SSB er IKT-næringen nå Norges nest største næring.  Rapportene  IKT-Norge har fått inn tyder klart på en forbedret bunnlinje generelt.

Globalisering i 2006

Mange bedrifter setter nå globalisering på dagsordenen, mener IKT-Norge. Dette gjelder både insourcing av utenlandsk arbeidskraft og outsourcing av arbeidsoppgaver til lavkostland.

IKT-Norge skriver at de har fått en god dialog med den nye regjeringen og det nye året innledes med møter med politisk ledelse i flere av departementene.