Årets beste distributører

Årets beste distributører

Forhandlerne har kåret landets beste distributører. Administrerende direktør Bjørn Berg i EET sikret seg flere priser, blant annet for beste breddedistributør.

Kåringen av årets beste distributører har blitt en godt innarbeidet tradisjon for IT-Bransjen. Årets kåring føyer seg inn som den 12. i rekken, og som vanlig ble det skilt mellom bredde-, nisje og teledistributører.

I undersøkelsen som ligger til grunn for prisutdelingen, ga 1744 forhandlerkunder sin bedømmelse av distributørene. 31 selskaper mottok nok svar til å delta i konkurransen.

Se også: Prisdryss for årets distributører

På bakgrunn av svarene har vi også foretatt kåringen av vinnere innenfor de ulike kategoriene undersøkelsen består av, med vekt på viktige variabler som for eksempel pris, kundeservice, logistikk, teknisk support og produktportefølje.

Med EET som beste breddedistributør, Zycko som beste nisjedistributør og Telefast som beste teledistributør, ble årets distributørkåring tilført lite nytt hva vinnerne angår. Årets vinnere er nemlig alle gjengangere fra fjorårets kåring.

EET best i bredden

Innen klassen for breddedistributører var det altså EET som stakk av med seieren. Selskapet kan dermed godskrive seg nok en seier, ettersom selskapet også vant denne klassen i fjor. EET vant klassen foran Norek og Also på hhv. andre- og tredjeplass.

Administrerende direktør Bjørn Berg kunne også notere seg kategoriseieren for beste kundeservice, teknisk support, markedsstøtte, salg og opplæring blant breddedistributørene.

Zycko årets nisjedistributør

Blant nisjedistributørene var det Zycko som gikk seirende ut, etterfulgt av Avantis Distribution og Autra på en 2. og 3. plass. Zycko ble også belønnet som kategorivinner for sitt informasjonsarbeid.

Telefast årets teledistributør

Administrerende direktør Kai Magne Strat i Telefast kunne på sin side ta med seg prisen som Årets teledistributør. Telefast vant klassen foran rivalene 20:20 Mobile og Brightpoint.

Kategorivinnerne

Vi har allerede nevnt EET som en av de såkalte kategorivinnerne, eller selskapene som oppnådde høyeste score innenfor de ulike områdene respondentene har vurdert distributørene etter. Actebis ble premiert for å være best på pris blant breddedistributørene, mens Norek tok hjem kategoriseieren for sin logistikk, produktportefølje, internettjeneste og informasjon.

Tech Data ble på sin side kåret til kategorivinner for sin løsningsportefølje. Hattelco ble premiert for sin returbehandling.

Blant nisjedistributørene stakk Addex av med seieren for pris og salgsinnsats, mens Autra ble belønnet for sin kundeservice, logistikk og returbehandling.

Avantis Distribution ble best når det gjelder produktportefølje, løsningsportefølje, markedsstøtte og opplæring, mens Aurora ble premiert for beste internettjeneste.

Hovedvinnernes opp- og nedturer

Med de samme vinnerne på toppen av pallen i år som i fjor, er det ekstra interessant å se nærmere på hvilke områder det enkelte selskap har gjort det godt - og mindre godt - på. Breddevinnner EET kan for eksempel vise til den største, relative fremgangen innen kategorien produktportefølje, eller bredden i det sortimentet som tilbys kundene. Selskapet klatret også i forhold til sin markedsstøtte og løsningsportefølje. Når det gjelder returbehandling og teknisk support, opplevde selskapet imidlertid en tilbakegang fra fjoråret.

Nisjevinner Zycko gjorde et solid hopp innen teknisk support, men kan også vise til pen fremgang innen løsningsportefølje og opplæring. Selskapet har imidlertid også områder hvor forbedringspotensialet synes klart og tydelig. Det gjelder først og fremst pris, logistikk og returbehandling, alle kategorier hvor Zycko har svekket seg i forhold til fjorårets undersøkelse.

Televinner Telefast gjorde fremrykk innen opplæring, markedsstøtte og løsningsportefølje, men må samtidig notere seg tilbakegang innen kategoriene logistikk og kundeservice i løpet av det siste året.