Årets produsent  - høydepunktene

Årets produsent - høydepunktene

ÅRETS PRODUSENT 2011: IT-Bransjen har laget en samleoversikt over hovedpunktene fra årets produsentundersøkelse.

Som vi har sett gjennom en rekke artikler den siste tiden, var det HPs serverdivisjon som ifølge forhandlerne trakk det lengste strået i årets produsentundersøkelse. Denne er presentert i sin helhet i IT-Bransjen nr. 5/11, men du finner også de viktigste funnene presentert i artiklene under.

Om undersøkelsen

Resultatene presentert i undersøkelsen er basert på 788 forhandlere og systemintegratørers meninger om sine produsenter. På bakgrunn av sine ansvarsområder har forhandlerne vurdert de ulike produsentene de har jobbet med eller solgt produkter fra det siste året.

Produsentene har blitt vurdert på en skala fra 1 til 6 innen 11 kategorier; levering, service og support, pris i forhold til kvalitet, produktet salgbarhet, internettjenester, produktutvikling, avanse, salgsstøtte, produktbredde, markedsstøtte, sertifisering og opplæring.

Årets produsent 2011: