Årets ski-VM er basert på skyen

Årets ski-VM er basert på skyen

E-vita håndterer VM i Oslo med skytjenester fra Amazon.

E-vita og datterselskapet Iknowbase Solutions har spesialisert seg på virksomhetsportaler og har jobbet med Norges Skiforbund siden 2009.

- Vi hjelper til med å strømlinjeforme arrangementer. Det er mange ting som gjentas fra arrangement til arrangement, slik at verktøy for porteføljestyring er fornuftige hjelpemidler. Samtidig er det viktig å kunne gjøre tilpasninger for hver enkelt arrangør, som bruk av logo og organisasjonsmessige tilpasninger. Hvert år er det rundt 160 arrangementer i regi av Skiforbundet eller underavdelinger, av dem 30-40 store. Vår jobb er å sørge for verktøy som gir full oversikt over alt som skal til for at de blir vellykket og at de enkelte medarbeiderne og frivillige får den informasjonen de skal ha, forteller daglig leder Stig Ivan Linna

I 2009 begynte E-vita å vurdere forskjellige skybaserte tjenester for å se om de er egnet for deres løsninger.

Valgte Amazon

- Vi lette rundt og vurderte grundig og endte opp med Amazon. Vi valgte deres EC2-tilbud, og var oppe med løsningen for Skiforbundet i mai 2010. Og vi er svært fornøyde med den. Siden oppstarten har vi hatt null sekunder nedetid. Det vi kan ha å utsette på Amazon er at det er en kompleks prismodell hvor det skal betales ut fra hvor mye disk som brukes, prosessorkraft, trafikk og virtuelle maskiner. Men det gir oss en veldig elastisitet, sier Linna.

I bunnen av løsningen ligger en Oracle database og på denne brukes Oracle Fusion mellomvare. På dette ligger igjen Iknowbase, som er programvare utviklet av E-vita. Deretter kommer tjenestelaget for SaaS (Software as a Service). Dette er såkalt "single source/multi tenancy", som betyr at alle kunder bruker samme løsning. Det gir fordelen at endringer i selve løsningen bare gjøres ett sted, men selvsagt er det muligheter for tilpasninger til den enkelte og data holdes strengt adskilt.

Stabilt og sikkert

- Er det ikke kunder som er skeptiske til en slik modell og er engstelige for sikkerheten?

- Jeg mener Amazon har bedre sikkerhet og stabilitet enn mange lokale leverandører. Data kan sikres på flere måter, for eksempel gjennom bruk av sertifikater. Amazon har sine datasentre i Irland, og vi har så langt ikke hatt noen problemer med ytelse av noe slag. Vi har heller ikke sett begrensninger på lokal båndbredde.

Linna forteller at et skiarrangement består av mange elementer som må håndteres: Folk, epost, kalender, billetter, akkrediteringer, tekniske anlegg for lyd, tidtaking, tv, arenaer og annen logistikk.

For Ski-VM håndterer E-vita intranett-delen og prosjektstyring, mens de for Vikersund Skiflyvning har en komplett løsning. I 2012 skal de håndtere alle systemer for Vikersund. Sosiale medier som Facebook og Twitter er tilgjengelig i løsningen.