Årets største it-konsulentfusjon

Årets største it-konsulentfusjon

It-konsulentselskapene ConsultIT og eScienza fusjonerer. Resultatet blir en bedrift med 60 ansatte og en omsetning på 55 millioner kroner. Selskapet får navnet Abeo.
Det nye selskapet vil ha hovedsete i Trondheim. Både hovedkontoret og Oslo-avdelingen vil bli fullverdige kontorer med lokal ledelse, salgs- og markedsføringsstab, samt konsulenter på alle selskapets fagområder, ifølge en pressemelding.

Fusjonsprosessen er allerede i gang, og er beregnet fullført i løpet av første kvartal neste år. Selskapet vil i løpet av inneværende år omsette for rundt 55 millioner kroner, og forventer en årlig vekst på minimum 15 prosent innenfor sine fagområder.

Formålet med fusjonen er å skape et nasjonalt it-selskap med spisskompetanse og tilstrekkelig størrelse til å utnytte de muligheter som ligger i markedet, så vel som å oppnå større geografisk spredning.

- ConsultIT har tidligere vært en aktør med sterk tilstedeværelse i Midt-Norge og et utvalg andre steder i landet. Gjennom fusjonen med eScienza får vi nå muligheten til å bruke vår kompetanse raskere i et betydelig større marked, sier administrerende direktør for det nye selskapet, Aasmund Frøseth.

Mens eScienza og ConsultIT som separate selskaper har hatt til dels samsvarende kompetanse og tjenester, har førstnevnte fremstått som mer rendyrket på rådgivningssiden. ConsultIT på sin side har i tillegg omfattende kompetanse på systemutvikling.

- Vi forsterker hverandre innen enkelte områder, og er utfyllende og supplerende på andre, sier Frøseth.

Arkitektur og integrasjon er to svært sentrale elementer i vårt felles tjenestespekter. Sammen ser vi for oss å oppnå en sterkere posisjon innenfor begge disse, blant annet gjennom ekspansjon til nye markedssegmenter, sier han.