Arkiv for majoriteten

Arkiv for majoriteten

Små og store virksomheter som har store datamengder på Windows-baserte tjenestemaskiner, vil ha nytte av arkiver uten endringsmuligheter.
-- MSA 1000 har vært en stor suksess for Hewlett-Packard. Vi har levert 275 systemer siden lanseringen for to og et halvt år siden, sier Arild Saghagen, senior produktsjef for datalagring i Hewlett-Packard.

MSA er bare ett av alternativene. De andre er IBM Fast og EMC Clariion. Samtlige er utviklet for å utvide kundegrunnlaget og konkurrere med rimelige lagringstilbud som Nexsan ATAboy.

For små bedrifter

De nye arkivsystemene er for små virksomheter som ser behovet for stor lagringskapasitet. Med en startpris på under 80.000 kroner kan systemene vokse til mange Terabyte.

Ikke bare er de rimelige, men løsningene tar vare på behovet for sentralisert lagring via et nettverk, enten lagringsnett med Fibre Channel eller nettverkslagring med IP som protokoll. Alle de tre konkurrerende systemene benytter platelagre med ATA (Advanced Technology Attachment), enten med seriell tilkobling (SATA), eller parallell (PATA).

Mens EMCs og IBMs nye tilbud representerer inngangsbilletten til sentralisert lagring, er Hewlett-Packards en videreutvikling. Samtlige systemer selges typisk av et distribusjonsapparat, enten via andre it-produsenter, eller via lagringsspesialister.

To alternativer

Hewlett-Packards MSA1500 benytter to typer platelagre, enten med SCSI (Small Computer System Interface) eller SATA. Med SCSI administrerer MSA1500 fire lagringshyller med loddrette platelagre på 146 GB, til sammen 8,2 TB.

Alternativt håndteres åtte lagringshyller med SATA med en kapasitet på 24 TB. Da plasseres tolv platelagre, hver på 250 GB, vannrett. Prisen er 520.000 kroner.

Kombinasjonen med SATA er ikke tiltenkt de mest kravstore applikasjonene, men for data som ikke endres, for mellomlagring i forbindelse med sikkerhetskopiering til magnetbånd, for ekstra kopier og for arkivering over lengre tid.

Levering skjer i juli for miljøer med Linux og Microsoft Server. I september utvides bruken til å gjelde HP Tru64 Unix og VMS og Novell Netware. Hewlett-Packards HP-UX vil først bruke MSA1500 i 2005.

-- Vi vil fortsatt selge MSA1000. Denne får en prisreduksjon og vil starte på rundt 60.000 kroner, forklarer Arild Saghagen.

Til ekstern

EMC har konstruert sitt minste lagringstilbud Clariion AX100, for å friste små kunder til å sentralisere dataene i et eksternt kabinett fremfor å ha platelagre i maskinen.

-- Vi har tatt mange av funksjonene fra vårt Clariion CX og flyttet dem til Clariion AX100. Våre partnere bidro til å definere et marked som ikke var godt nok dekket, fremhever Joe Tucci, EMCs president og administrerende direktør.

Det er partnere som skal selge AX100, eksempelvis Dell og Fujitsu Siemens.

Lagringshyllen er på 2 U og kommer med integrert lagringsadministrasjon. Kapasiteten er på inntil 3 TB. Prisen starter på rundt 70.000 kroner.

AX100 kan benyttes i et lagringsnett med lagringssvitsjer fra Brocade og tilkoblingsutstyr fra Emulex og Qlogic. Alternativt kan AX100 nettverkstilkobles et IP-nett (Network Attached Storage) med bruk av Microsoft Storage Server 2003.

Oppbevaring

IBMs nye Totalstorage Fast100 og 3592 magnetbånd med overskrivingssperre er for å sikre data ved krav om oppbevaring over lengre tid. Det er IBMs mest avanserte magnetbåndteknologi 3592 som har fått muligheten til bare å skrive data på båndet en gang, (Write Once Read Many, WORM).

I tillegg til kapasiteten på 300 GB har IBM introdusert et kortere bånd på 60 GB. Disse båndene kan nå leses og skrives av magnetbåndbiblioteket IBM 3584 i parallell med magnetbåndet LTO (Linear Tape Open) på 200 GB.

Selve biblioteket er krympet med 20 prosent, men kan fortsatt benytte 192 båndstasjoner og lagre over 6.000 bånd.

Også Fast100 har arvet funksjonalitet fra et mer avansert system, Fast600. Det er bruk av platelagre med SATA som skal sikre lavest mulig pris. Hensikten er å benytte Fast100 for sekundær lagring for data som ikke endres, men som virksomheten ønsker rask tilgang til.

Ifølge IBM er typiske brukere finansinstitusjoner som må svare til forskjellige krav om oppbevaring.

Med administrasjonsprogramvaren Fastt Storage Manager vil det være enkelt å tilkoble nye tjenestemaskiner. For å sikre at data holdes atskilt kan Fast100 deles i 16 lagringspartisjoner som kan variere i henhold til behovene, og dermed øke utnyttelsen.

Verktøyene som benyttes, er Dynamic Volume Expansion for endring av logiske volumer, og Dynamic Capacity Expansion. Sistnevnte sørger for at det er enkelt å utvide lagringskapasiteten med nye platelagre som sikres med feilkorrigering.