Arne Jensen vil slutte i Ementor

Arne Jensen vil slutte i Ementor

Konsernsjef Arne A. Jensen har meddelt styret at han ønsker å fratre sin stilling i løpet av 2005. Det betyr antageligvis at han kun sitter frem til nyttår.
Konsernsjef Arne A. Jensen ønsker å forlate Ementor, ifølge en børsmelding i forbindelse med rapporteringen av tredjekvartalsresultatene. Det står at han ønsker å forlate sin stilling i løpet av 2005.

I og med meldingen offentliggjøres allerede nå, er det sannsynlig at Jensen kun sitter ut dette kalenderåret.

- Jeg er kjent som omstillingsleder, og da omstillingen nå går mot sin avslutning er det naturlig at en ny person med bransjebakgrunn fører Ementor videre, sier Jensen.

- Omstillingsprosessen har vært mer omfattende og tatt lenger tid enn man så da prosessen startet. Ved denne anledning er det all grunn til å takke konsernsjefen for den jobben som er gjort, og vi ser frem til fortsatt samarbeid inntil ny konsernsjef er på plass, sier styreformann Åge Korsvoll i Ementor.

Dermed er jakten på ny konsernsjef i gang. En het kandidat til toppstillingen er Steinar Sønsteby som i mange år har vært nummer to i systemet, både under Tom Adolfsen og Arne A. Jensen.