Årsinnspurt med nye avtaler for EDB

Årsinnspurt med nye avtaler for EDB

EDB Business Partner avslutter et sterkt år med å signere nye avtaler for flere hundre millioner kroner.

Sparebanken Øst har inngått en langsiktig totalavtale med EDB frem til 2012. Avtalen har en samlet verdi på om lag en samlet verdi på om lag 180 millioner kroner.

Avtalen innebærer at Sparebanken Øst viderefører en komplett portefølje av bankløsninger for selvbetjening, bankkontor og kjernebank. EDB leverer også drift av bankløsningene samt tjenester for bankproduksjon. Den nye avtalen med Sparebanken Øst gjelder fra og med 01.01, 2006 og løper til 31.12.2011, og erstatter dagens avtale som utløper 31.12.2006.

- EDB har vist en proaktiv og profesjonell innstilling i prosessen, og har synliggjort selskapets evne til å tilfredsstille våre fremtidige behov for løsninger og leveranser. Avtalen med EDB gir oss den nødvendig tryggheten og forutsigbarheten vi trenger som bank, sier sier Arve Hoven i Sparebanken Øst.

Svensk kontrakt

I tillegg til bankavtalen i Norge, melder EDB om gjennombrudd med EDB Skala i Sverige.Det er EDB Business Partner og svenske Samhall som har inngått en intensjonsavtale som innebærer at EDB overtar ansvaret for all it-drift og support i Samhall.

Denne avtalen har en verdi på om lag NOK 60 millioner over en periode på tre år, og er den første kontrakten EDB får på distribuert drift i Sverige. Konseptet som går under navnet EDB Skala ble lansert i Norge i tredje kvartal.

Avtalen med Samhall innebærer at EDB får ansvaret for serverdrift, drift av arbeidsplasser, kommunikasjonstjenester og håndtering av disse samt servicedesk for Samhall. Intensjonsavtalen innebærer at 25 ansatte i Samhall overføres til EDB. Samhall har hittil håndtert sin it-drift og support internt i bedriften.

- Det er gledelig at Samhall har valgt EDB. Vi ser frem til et godt og langsiktig samarbeid. Dette er en av de større outsourcingkontraktene i Sverige i 2005, sier Urban Doverholt, adm. direktør i EDB Sverige, i en pressemelding.

Skala

Samhall er en ny kunde for EDB og avtalen er inngått i konkurranse med andre aktører i det svenske markedet. Samhall er et offentlig eid svensk selskap der forretningsideeen er å produsere varer og tjenester med sikte på å skape meningsfylt og utviklende arbeid for personer med funksjonshemming. Samhall har 22.600 medarbeidere på om lag 250 ulike steder i Sverige.

EDB Skala, som ble lansert i tredje kvartal 2005, inneholder en totalløsning for distribuert drift av hele virksomheters portefølje av utstyr og løsninger, fra pc-er pog pda-er/smartphones til lokale nettverk og servere, printere og annet periferiutstyr, samt klientbaserte applikasjoner. Løsningen kan være basert på den tekniske plattformen som inngår i EDB Skala, eller tilpasset kundespesifikk design.