Årsregnskap via Altinn

Årsregnskap via Altinn

Nå er det fritt frem for å levere årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning til Regnskapsregisteret gjennom Altinn.