Årsregnskap via Altinn

Årsregnskap via Altinn

Nå er det fritt frem for å levere årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning til Regnskapsregisteret gjennom Altinn.

Daglig leder, styrets leder og styremedlemmene i det innsendingspliktige foretaket, kan fylle ut og sende inn årsregnskapet. Det samme kan regnskapsfører og revisor som står registrert på foretaket i Enhetsregisteret.

Innleveringsfrist er 1.august 2004, som tidligere, skriver næringsdepartementet i en pressemelding.