Ascom signerer med Avinor

Ascom signerer med Avinor

Ascom sikrer seg avtale på leveranser av WiFi-telefoner til en rekke flyplasser og kontrollsentre.

Ascom har inngått en rammeavtale med Avinor og Oslo Lufthavn (OSL) om leveranse av såkalte WiFi-telefoner til 802.11n-nettverk.

Ascom har utviklet en ny trådløs telefon som utnytter den økte rekkevidden og hastigheten i fremtidens nettverk. Nå skal de nye telefonene tas i bruk på landets flyplasser. For Ascom kan avtalen bety leveranse av opp til 1000 telefoner.

Generasjonsskifte

- Dette er et generasjonsskifte på telefonisiden. Vi har bygget opp en WiFi-multiplattform og ville ha telefoni på denne. Med Ascom har vi en leverandør som kommer fra et teleståsted, med et produkt for vår plattform, sier prosjektleder og forretningsutvikler Steinar Sire i OSL i en presseuttalelse.

Bakgrunnen for valget av telefon er at OSL for en tid tilbake skiftet ut sitt datanettverk og satset da på en WiFi-plattform som skulle håndtere både tele og data. Den trådløse infrastrukturen på Gardermoen er så bygget ut med en dekning som skal tilfredsstille både data- og telebruk.

Som et ledd i omleggingen går da DECT-telefonene ut, og de nye i62 WiFi-telefonene fra Ascom er valgt til å ta over.

Innfasing startet

Ascom i62 baserer seg på en åpen arkitektur og kan integreres med alle kjente kommunikasjonssystemer, både fasttelefoner, trådløse og mobile kommunikasjonssystemer, samt alarmer.

Innfasingen av telefonene er begynt på Gardermoen. Den skal også tilbys kommersielle aktører på flyplassen. Kontrollsenteret på Røyken og Bodø flyhavn er også i gang. Det vil trolig være noen hundre brukere til neste år og etter hvert 1000 totalt.