Asker best på nettsøknader

Tre av fire foreldre i Asker søkte i år barnehageplass via nettet. Kommunens nye Livsit-profil får noe av æren.

Det er Kommunal Rapport som forteller at Asker er best i klassen på nettbasert søknadstjeneste for barnehageplasser, mens Oslo og Stavanger også har interesse fra foreldre, men ikke på langt nær så stor og god. Den 1. mars var søknadsfrist for barnehageplass i kommunene.

Asker var i fjor nærmest alene på nettet med en slik tjeneste. Allerede da hadde de en oppslutning på 65 prosent fra brukerne.

Spesialrådgiver Stein Schatvet i byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester forteller til Kommunal Rapport at Oslo kommune fikk inn 2.275 elektroniske søknader på nettet. Dette utgjør ca. 30 prosent av kommunens søknadsmasse.

Den store forskjellen på de to kommunene er imidlertid at mens Asker har et system for å håndtere de elektroniske søknadsskjemaene direkte inn i sitt saksbehandlingssystem, må Oslo kommune taste de elektroniske innsendte søknadene manuelt inn i sitt system, forteller Kommunal Rapport.