Atea fikk maritim kontrakt

Atea fikk maritim kontrakt

Atea skal levere maskinvare og tjenester for 100 millioner kroner til Kongsberg Maritime.

Kongsberg Maritime er leverandør av automasjon, navigasjon og posisjoneringsløsninger til skip og offshoreinstallasjoner over hele verden. Atea AS er i følge en pressemelding tildelt kontrakt om leveranse av maskinvare og tilhørende tjenester som skal inngå i Kongsberg Maritime løsninger på installasjoner og fartøy.

Videre samarbeid

Avtalen har en varighet på 3 år, og er estimert til er verdi av 100 millioner kroner.

- Valget av Atea som leverandør av maritimt godkjente computere til Kongsberg Maritime, er gjort ut i fra en helhetsvurdering basert på kvalitet, leveringsdyktighet og kost. Atea har over tid vist seg å være en pålitelig samarbeidspartner, og vi ser frem til å fortsette samarbeidet med Atea, sier Gaute Kjærås som er Procurement Manager Merchant Marine Division i Kongsberg Maritime.

Viktig kunde

Kongsberg Gruppen har gjennom Ateas oppkjøp av Kongsberg Systec i 2009 blitt en stor og viktig kunde for Atea i følge Steinar Sønsteby, administrerende direktør i Atea.

- Vi skal gjøre alt vi kan for at Kongsberg Maritime skal bli fornøyd, sier Sønsteby i pressemeldingen.