Atea fortsatt i vekst

Atea fortsatt i vekst

Driftsresultatet til Atea endte på 5,95 milliarder kroner. Det er en økning på 35 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Driftsinntektene for hele året kom opp i 17,13 miliarder. Det gir en vekst på 20,9 prosent i konstant valuta.

Vinner markedsandeler

- Det faktum at vi har vokst med 20,9 prosent målt i konstant valuta i 2010 i et marked som ifølge IDC vokste med 4,7 prosent, viser at vi har vunnet betydelige markedsandeler også i 2010, sier konsernsjef Claus Hougesen i Atea i melding fra selskapet.

I en rapport fra Atea ser vi at hardwareinntektene økte mest med hele 43,7 prosent siden i fjor, tjenesteinntektene økte med 23,4 prosent og softwareinntektene med 23,7 prosent.

- Vi er sikre på å kunne levere to millioner pcer i løpet av 2010 og 2011, hevdet Hougesen i en presentasjon fra selskapet torsdag.

Videre vekst

EBITDA i fjerde kvartal 2010 endte på 300,2 millioner kroner. Det er en økning på 28,1 prosent fra fjerde kvartal 2009, som endte på 234,4 millioner kroner. Totalt for hele året ble EBITDA 675,2 millioner kroner.

- Med fortsatt høye ambisjoner og et fast fokus på kostnader og EBITDA-margin, er målet å oppnå videre vekst og fortjeneste. Vi opprettholder vår ambisjon om å levere driftsinntekter på 20 milliarder kroner og EBITDA på 1 milliard kroner i 2011, sier Claus Hougesen.

Driftsresultatet endte på 244,3 millioner kroner, en økning på 61,3 prosent fra fjerde kvartal 2009 som endte på 151,4 millioner kroner.

Fornøyd

- Jeg er svært fornøyd med at vi har klart å øke den høye veksten fra tredje kvartal 2010 ytterligere innen samtlige forretningsområder. Det betyr at Atea fokuserer på de riktige trendene i markedet og bekrefter at vår aggressive strategi med investeringer gjennom finanskrisen i personalkompetanse og oppkjøp innenfor områder med høy vekst, har vært god, sier Hougesen videre.

Atea kunngjorde fire oppkjøp i siste kvartal. Finland kjøpte Atea Datawest Oy og virtualiseringsselskapet Ten of Ten Oy. I Sverige kjøpte Atea Benzler Group og I Norge ble Umoe IKTkjøpt opp.

Det solide resultatet gir selskapet mulighet til å betale utbytte.

Atea hadde en årlig omsetning på cirka 17 milliarder kroner i 2010 og er notert på Oslo Børs.