Atea kjøper Umoe IKT

Atea kjøper Umoe IKT

Atea AS overtar samtlige aksjer i Umoe IKT AS med 384 medarbeidere, 16 kontorer og en omsetning på i underkant av milliarden.

Atea AS har inngått avtale om å kjøpe Umoe IKT AS med 384 medarbeidere og kontorer i 16 byer rundt om i landet.

Umoe IKTs nåværende eierskap i Umoe iTet AS, Umoe Consulting AS og Making Waves AS overføres til Umoe AS innen sluttføring av transaksjonen og vil derfor ikke være en del av det fremtidige sammenslåtte selskapet.

Leverer infrastruktur

Umoe IKT AS tilbyr IT-produkter og tjenester innen IT- infrastruktur, spesielt innen områder som telefoni, Unified Communication, videokonferanse, nettverk, datasenter, outsourcing og IT-drift.

Aksjer og kontanter

Kjøpsprisen for 100 prosent av aksjene i Umoe IKT er 4,0 millioner aksjer i Atea ASA, tilsvarende en enterprise value på 154,8 millioner kroner.

Atea eier per i dag 1,78 millioner egne aksjer og disse vil bli betalt ved sluttføring. Betaling av de resterende 2,22 millioner aksjene er basert på en forward-avtale, hvor Atea ved sluttføring betaler Umoe AS et kontantbeløp på 113,2 millioner kroner. Tilsvarende beløp pluss renter betales til Atea innen 26. mai 2011, som vederlag for de 2,22 millioner aksjene.

Strategisk viktig kjøp

Oppkjøpet er strategisk viktig for Atea i Norge da det vil tilføre kompetanse til den nåværende organisasjonen. Videre vil kjøpet utvide den geografiske tilstedeværelsen til Atea i Norge. Umoe IKT har kontorer i en rekke byer hvor Atea i dag ikke er representert, inkludert Steinkjer, Fredrikstad, Førde, Tønsberg og Drammen. De to selskapene har dessuten kontorer i 11 av de samme byene, hvor det ventes synergier på leiekostnader som følge av å samles i felles lokaler. Det skal også hentes ytterligere synergier innenfor innkjøp og administrasjon.

Atea er notert på Oslo Børs og hadde en omsetning på 14,58 milliarder kroner i 2009. Driften ga et resultat på 355 millioner kroner, mens nettoresultatet viste et overskudd på 383 millioner kroner samme år.

Skal fullføre restrukturering

I 2009 rapporterte det kjøpte selskapet driftsinntekter på 973 millioner kroner og en negativ EBITDA-resultat på 28,1 millioner kroner. Selskapet har siden dette vært gjennom en stor restrukturering, inkludert en reduksjon av antall ansatte, noe som har medført en vesentlig reduksjon i driftskostnader.

Atea opplyser at selskapet planlegger å fullføre de allerede igangsatte restruktureringstiltakene, men ser ikke behov for ytterligere tiltak. Det kjøpte selskapet ventes å levere driftsinntekter på 850-900 millioner kroner i 2011, og vil være i stand til å oppnå en EBITDA-margin på cirka 5-6 prosent etter integreringen.

Kjøpet må godkjennes av Konkurransetilsynet og ventes å tre i kraft 21. desember 2010.