Atea lander ny millionavtale

Atea lander ny millionavtale

Atea har inngått en fireårig avtale med Danmarks nest største kommune. Avtalen har en verdi på 75 millioner kroner.

Avtalen Atea har inngått med den nest største kommunen i Danmark omfatter hovedsaklig service og drift av 11 000 pc-arbeidsplasser i Århus kommune, og har til hensikt å effektivisere og sikre den teknologiske plattformen de neste fire årene.

Avtalen løper over fire år og har en estimert totalverdi på 75 millioner kroner. Som et resultat av avtalen vil nøkkelmedarbeidere i Århus kommune frigjøre tid til mer relevante oppgaver for sine innbyggere.

Avtalen vil inkludere all den nyeste teknologien, inkludert Microsoft Windows 7-plattformen, virtuelle applikasjoner og streaming. I tillegg omfatter avtalen en større Altiris-installasjon, Asset Management, second-line support, klargjøring, installasjon, on-site tjenester, prosjekt- og endringsledelse.

Løsningen Atea skal levere er skalerbar, slik at it-kostnaden vil tilpasses etter det antallet pc-arbeidsplasser som til enhver tid er i organisasjonen.

Atea trekker på sin erfaring fra lignende prosjekter hos SKAT (den danske skatteetaten) og BEC (Bankernes EDB Central) til å gjennomføre et oppdrag av en slik størrelse.

Avtalen trer i kraft i dag.