Atea lander svensk avtale

Atea lander svensk avtale

Atea Sveriges rammeavtale med Kammarkollegiet om it-tjenester er signert.

Atea Sverige forteller at selskapet som en av syv leverandører har signert rammeavtalen med Kammarkollegiet. Første juni i år annonserte Atea Kammarkollegiets tildelingsbeslutning om hvilke leverandører som var innstilt i rammeavtalen.

Avtalen har en anslått totalverdi på 200 millioner svenske kroner over to år. Det tilsvarer 168 millioner norske kroner. Avtalen totalverdi skal fordeles mellom de syv leverandørene etter ny konkurranseutsetting. Tildelingsbeslutningen ble påklaget, men er nå endelig.

Rammeavtalen gjelder konsulenttjenester på oppdrag for statlige myndigheter og institusjoner i Sverige. Kammarkollegiet skriver avtalen på to år med mulighet for ytterligere to års forlengelse.