Atea sluker Fotophono

Atea sluker Fotophono

Atea overtar FotoPhono AS, et selskap med spisskompetanse på AV-løsninger.

Atea melder at selskapet har inngått avtale om kjøp av FotoPhono AS, en aktør med spisskompetanse på AV-løsninger.

FotoPhono er et norsk selskap med 137 medarbeidere og med kontorer i Oslo, Bergen, Gjøvik, Trondheim, Drammen og Stavanger.

Selskapet er en spesialisert AV- leverandør og har i tillegg drevet en fotobutikk samt grafisk produksjon.

De to sistnevnte forretningsområder, med totalt 20 medarbeidere, selges før Ateas overtagelse og er således ikke en del av den overtatte virksomheten.

Økt AV-satsing

Oppkjøpet av FotoPhono vil styrke Ateas satsing innen salg av AV-løsninger, som igjen styrker satsingen innen Unified Communication-området. FotoPhono driver med salg, service og installasjon av audiovisuelt utstyr og annet utstyr knyttet til presentasjonsteknikk. Selskapet har en sterk posisjon med mange store kunder i hele Norge innenfor dette segmentet. Alle medarbeidere vil fortsette i Atea for å styrke Ateas kompetanse.

Lønnsom business

2010-regnskapet til FotoPhono viser driftsinntekter på 268 millioner kroner med et EBITDA-resultat på 18,8 millioner kroner. Forventningene for inneværende år peker i retning av driftsinntekter i størrelsesorden 290 millioner kroner med et resultat før avskrivninger, skatt og amortiseringer (EBITDA) på om lag 22 millioner kroner.

Overtakelsen finner sted når Konkurransetilsynet har godkjent transaksjonen.