Atea skifter oppkjøpsstrategi

NYTT FOKUS: Framtidige oppkjøp vil være styrt av nye teknologier, sier Steinar Sønsteby. (Foto: IDG)

Atea skifter oppkjøpsstrategi

Atea vil satse mindre på å kjøpe seg markedsandeler og heller mot tingenes internett og dataanalyse ved framtidige oppkjøp.

Atea ser ikke lenger etter flere muligheter til fusjoner og oppkjøp for å ekspandere geografisk eller vokse ytterligere i de nordiske og baltiske markedene. Nå vil de fokusere på tingenes internett og dataanalyse. Dette forteller administrerende direktør Steinar Sønsteby til Channelnomics.

Atea har gjennomført rundt femti oppkjøp de siste tolv årene, noe som har gitt dem et nettverk med nitti kontorer over hele Norden og Balticum.  

De siste kjølvannet av at Atea har skiftet fokus mot å tilegne seg nye teknologier.

– Vi har gjort en lang rekke overtakelser i løpet av de siste 10-12 årene – til sammen femti, sier Sønsteby, som oppsummerer målene med denne aktiviteten i tre punkter.

Offentlig sektor

– For det første har vi villet ekspandere geografisk. I dag har vi nitti kontorer, og vi har ønsket å dekke hvert land, ikke minst på grunn av våre aktiviteter mot offentlig sektor, sier han.

– For det andre dreier det seg om å vokse i markedet. Ved å kjøpe mindre selskaper blir vi større i byene vi er til stede. For det tredje har vi vært ute etter teknologi og kunnskap. For framtiden vil det bare dreie seg om denne tredje kategorien. Vi er ferdige med å fokusere på markedsandeler og geografisk ekspansjon for denne gangen.

– Når vi vurderer oppkjøpskandidater i framtiden, vil vi se på områder som nettverk, tingenes internett, edge computing og dataanlyse.

Sønsteby hevder at det er dårlig med potensielle oppkjøpskandidater innen disse kommende teknologiske områdene i Norden, noe som er med å forklare hvorfor Ateas oppkjøpsaktiviteter har avtatt de seneste årene.

Les om:

Atea