Dårlig kvartal for Atea Danmark

IKKE BRA: -Det er ingen hemmelighet at saken om mulig bestikkelse har påvirket resultatene negativt, sier den danske Atea-direktøren Morten Felding.

Dårlig kvartal for Atea Danmark

Bestikkelssessaken i Region Sjælland kaster lange skygger over økonomien i Atea Danmark. Likevel tror den danske direktøren at de har bedre tider i vente.  

I en børsmelding onsdag kunne Atea rapportere om en vekst i tredje kvartal på 15,2 prosent til en omsetning på 5.957 millioner kroner. Likevel går det ikke like greit for den danske virksomheten. I alle fall ikke ifølge Computerworld Danmark. De skriver at den danske virksomheten fortsatt skal være hardt rammet av saken om påståtte bestikkelser i Region Sjælland. 

Konsernsjef Steinar Sønsteby kunne i børsmeldingen fortelle at Atea hadde en sterkt inntektsvekst i tredje kvartal.

– Sverige og Baltikum leverte glimrende resultater, Danmark og Norge hadde også fremgang fra tidligere kvartaler, sa han i meldingen.

Fall i Atea Danmark

I Atea Danmarks seneste kvartalsregnskap, som ble fremlagt onsdag morgen, endte omsettingen på 1.258 millioner kroner – et fall på 1,9 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Enda verre skal det ha gått for inntjeningen som med 60 millioner kroner viser et fall på mer en 20 prosent. Dette skriver Computerworld Danmark.

– Det er ingen hemmelighet at saken om mulig bestikkelse har påvirket resultatene negativt. Sett i relasjon til omfanget av den seneste tids utfordringer viser resultatene at kundene fortsatt har stor tiltro til Atea, sier administrerende direktør i Atea Danmark, Morten Felding, i en kommentar til kvartalsregnskapet.

Skylder millioner

Renser man tallene for omsettingen som kommer fra fjorårets oppkjøp av nettverksfirmaet Axcess er det ifølge Atea-direktøren snakk om at man har tapt mer enn ti prosent av omsettingen.

Dessuten har Atea som utløper av bestikkelsessaken måtte etterbetale et millionbeløp til den danske Staten og kommunenes innkjøpsservice (SKI).

Det henger sammen med at Atea siden 2013 i en lang rekke tilfeller ikke har avregnet de såkalte rabattandelene som skal betales til SKI når Atea selger varer og ytelser på SKIs rammeavtaler.

– Ser vi bort fra oppkjøpet av Axcess er omsettingen vår i Danmark falt med ti prosent. Men så er det kun et spørsmål om vi er rammet av bestikkelsessaken. Vi har også hatt en sak med SKI. Så alt i alt har det høyst sannsynlig betydd en samlet negang i omsetting på 15 prosent i forhold til det vi hadde planlagt, sier Felding, til den danske avisen.

Utover dønningene fra bestikkelsessaken peker Felding på at Atea har mistet en rekke medarbeidere som er gått til konkurrenten 3A-it, som tidligere i år ble startet av en rekke tidligere Atea-medarbeidere.

Nedtur ført til oppsigelser

Ateas nedtur på det danske marked har også ført til nedskjæringer i den samlede bemanning på mellom 30 og 40 medarbeidere.

– Vi har redusert bemanningen med cirka tre prosent, sier Felding.

Han ønsker ikke å sette et presist tall på hvor mange medarbeidere som har fått oppsigelse, men understreker at det ikke er planer om ytterligere nedskjæringer på personalfronten.

– Vi har gjort det vi tror vi skal gjøre her i tredje kvartal, og det vil vi forhåpentligvis se effekten av når vi går inn i 2016, lyder det optimistisk fra Atea-direktøren.

– I betraktning av de utfordringer vi har hatt synes vi det er et rimelig resultat som også gjør at vi kan holde fast i våres strategi. Vi investerer massivt i intern utdannelse for å sikre at vi også fremadrettet har den brede og dype kompetansen som kreves på et marked med stadig stigende kompleksitet, skal Felding ha uttalt til vår søsteravis i Danmark. 

Les om:

Atea