STYRET: It-selskapet Atea sitter i styret i det nye norske FN-nettverket. – Ved å lansere et eget nettverk i Norge skaper vi tettere dialog på tvers av bransjer, både for læring og kunnskapsdeling, sier kommunikasjonsrådgiver i Atea, Tine Venås K

STYRET: It-selskapet Atea sitter i styret i det nye norske FN-nettverket. – Ved å lansere et eget nettverk i Norge skaper vi tettere dialog på tvers av bransjer, både for læring og kunnskapsdeling, sier kommunikasjonsrådgiver i Atea, Tine Venås Kjeldsen. (Foto: Anne Birgitte Hjelseth, NHO)

Nytt norsk FN-nettverk 

Mandag ble det norske nettverket av verdens største næringsorganisasjon for samfunnsansvar lansert. It-leverandøren Atea sitter som styremedlem i det nye FN-nettverket, og mener at teknologi vil være katalysatoren for en bedre fremtid.

Klimaendringene, forbrukere, kunder og virksomheter selv stiller stadig større krav til virksomheters samfunnsansvar. Mange står ofte med de samme problemstillingene og bruker store ressurser på å løse disse hver for seg. Nå lanseres et eget nettverk i Norge slik at norske virksomheter kan jobbe enda tettere sammen om utfordringer de står overfor. Det skriver Atea i en pressemelding.

 It-leverandøren sitter nemlig som styremedlem for det norske kapittelet av Global Compact. Noe de er svært stolte over. 

– Globale utfordringer krever globale løsninger og FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å få dette til. Bærekraft er lønnsomt for virksomheter og vi må jobbe sammen for å nå målene. Ved å lansere et eget nettverk i Norge skaper vi tettere dialog på tvers av bransjer, både for læring og kunnskapsdeling, sier kommunikasjonsrådgiver i Atea, Tine Venås Kjeldsen, i meldingen.

Teknologisk katalysator

Global Compact skal bidra til en bærekraftig og inkluderende global økonomi som gir varige fordeler for mennesker, samfunn og markeder.

– Teknologi vil være katalysatoren for en bedre fremtid, sier Venås Kjeldsen, og fortsetter:

– Ateas samarbeid med kommuner som satser på smarte samfunn vil skape bærekraftig vekst og bedre ressursfordeling. Vi jobber for å få flere kvinner inn i teknologibransjen. Likestilling mellom kjønnene, krever mangfold blant de som bygger morgendagens løsninger. Vi har også store initiativer for grønn it, som panteordningen vår for brukt ee-avfall, GoITLoop og vårt engasjement mot konfliktmineraler. Alt er koblet sammen.

 

 

Les om:

Atea