LETTERE HVERDAG: Petter Alfsen i Atea har tro på videokonferanser i et fylke med store avstander. (Foto: Siv Elisabeth Soland)

LETTERE HVERDAG: Petter Alfsen i Atea har tro på videokonferanser i et fylke med store avstander. (Foto: Siv Elisabeth Soland)

Rogaland fylkeskommune valgte Atea

Rammeavtalen om AV- og videokonferanseutstyr er verdsatt til 10-15 millioner.

Rammeavtalen gjelder for AV- og videokonferanseutstyr med service og støtte til Rogaland fylkeskommune, Tannhelse Rogaland FKF, Kolumbus AS og Tysvær kommune, ifølge pressemelding.

25 videregående skoler

Avtalen inkluderer modernisering av audiovisuelle løsninger på 25 videregående skoler og to skolesentre, som allerede i dag har mye nettbasert undervisning.

Ateas regionsdirektør, Petter Alfsen er svært stolt av leveransen.

– Når kommune-Norge digitaliseres er det mulighetene for å gjøre tjenestetilbudet mer tilgjengelig for flest mulige brukere noe av det aller viktigste. Denne rammeavtalen forenkler jobb- og skolehverdager for mange, samtidig som den også kan bidra til økt samarbeid på tvers av bygrensene.

 

Atea