Audi proppes med datakraft

Audi proppes med datakraft

Volkswagen velger nå å bruke teknologi fra Intel og Hewlett-Packard til design og utvikling av sine nyeste Audi-modeller.
Bilbransjen er i ferd med å bli et helt nytt og stort marked for teknologi-produsentene. Avanserte bilmodeller med stadig større grad av elektronisk utstyr, krever masse datakraft for å utvikle.

I en avtale med Hewlett-Packard har det Volkswagen-eide bilmerke blitt enige om å kjøpe servere basert på Intel Intanium 2 prosessorer. Disse skal brukes for å simulere bilens kjølesystem og avanserte klima-anlegg.

Foreløpig blir serverne kun brukt for utvikling av luksus-utgavene til Audi.

De Intel-baserte serverne vil erstatte de Risc-baserte maskinene som Audi bruker idag.

Ifølge Audi blir de nå istand til å gjennomføre mer kompleks simuleringer. Dette skal bidra til å gjøre Audi bedre istand til å lage bedre varme- og kjølesystemer i sine biler.