INITIATIVTAKER: Odd Martinsen så behovet for en møteplass for aktørene innen AV-bransjen. (Foto: Leteng)   

INITIATIVTAKER: Odd Martinsen så behovet for en møteplass for aktørene innen AV-bransjen. (Foto: Leteng)   

Nytt forum for AV-aktører

Leteng står i spissen for arbeidsgruppen AV-forum som blir en del av IKT-Norge og en møteplass for AV-bransjen.

– AV-forum springer ut av et ønske i AV-bransjen om å profesjonalisere seg, og IKT-Norge er en fin havn for denne profesjonaliseringen, sier daglig leder Odd Martinsen i Leteng.

Han var i sin tid initiativtaker til AV-forum sammen med IKT-Norges tidligere generalsekretær Per-Morten Hoff.

Bedriftsmedlemmer

– AV-bransjen består av importører og produsenter, større og mindre integratorer, konsulenter, og kjøpere. I arbeidsgruppene prøver vi å snakke litt sammen om hva som er utfordringer og muligheter for disse aktørene, forklarer Martinsen.

Det er bedriftene som er medlemmer. Hvor mange AV-aktører som er med i det nye forumet er ikke klart, siden deltakerne primært er medlemmer i IKT-Norge og der velger hvilke fora og arbeidsgrupper de vil engasjere seg i. 

Det har vært stiftelsesmøte, og medlemmene er i gang med en del oppgaver de mener er viktige. Forskjellige arbeidsgrupper er også i gang, både enkeltstående AV-grupper og grupper som samarbeider med andre deler av IKT-Norge. 

– Fare for innavl

– AV-forum er viktig for å løse utfordringer som oppstår i bransjen. De store innkjøperne, spesielt de offentlige, vet veldig lite om hva som er tilgjengelig og hva som er mulig, og det er generelt lite kompetanse blant innkjøperne, sier Martinsen.

Han poengterer at han snakker ut i fra sitt ståsted i AV-bransjen, ikke på vegne av IKT-Norge.

– Man sliter også med rekruttering i bransjen – det er ingen faglig utdanning i Norge der AV er et spesifikt fag. Det betyr at vi ønsker å få AV inn i IKT-utdannelsen, både i grunnskolen og videregående, i hvert fall noen timer. 

For AV-bransjen har det til nå vært slik at de må lære opp alt personalet internt, noe Martinsen er redd kan føre til innavl i bransjen og lite nytt blod.

 

Les om:

audio