Automatisk samarbeid

Automatisk samarbeid

Å styre industriprosesser har vi årelang erfaring med. Å styre forretningsprosesser mellom partnere har vi ingen erfaring med.
Automatisk har vært en drivkraft siden de første maskinene tok over for manuelt arbeid. Automatisk blir en drivkraft slik at forretningssystemer hos partnere kan samarbeide.

Øyeblikkets automatiseringsmedisin betegnes BPEL (Business Process Execution Language). Håpet er at BPEL har en annen kvalitet enn Snake Oil, attenhundretallets vidundermiddel som skulle håndtere alle plager.

BPEL vil for noen stå som dirigentrollen, som skal sørge for samspillet. For andre vil BPEL representere prosjektlederrollen som skal holde oversikt over fremdriften i samarbeidsprosessen ved hjelp av det grafiske diagrammet.

Web har sørget for å forene datamaskiner i et verdensomspennende nettverk. Konsekvensen er at vi kan søke og sende informasjon. Det skjer ikke automatisk, men utsendelse av søppelpost og ormer skjer automatisk.

Før web ble all programvare bygget for en flat verden hvor et kjent antall ansatte betjente de administrative applikasjonene som forsøkte å automatisere det forretningsmessige rutinearbeidet.

Nittitallets forretningssystemer har lært av 20 års erfaring med administrative applikasjoner, men fokuset er fortsatt innadvendt.

Å nå en partner eller en kunde er for det meste en manuell prosess med støtte av datagenererte dokumenter. To saksbehandlere som kjenner og stoler på hverandre, styrer samarbeidet godt.

To datamaskiner som kjenner hverandres adresse, har foreløpig store problemer, for det er ikke maskinene, men tjenestene på maskinene som skal samarbeide.

Med stadig flere nysgjerrige web-brukere gjelder det å forstå at verden er rund og at arbeidstiden varer hele døgnet.

Det gjelder i første omgang å ha programvare som håndterer ukjente på en profesjonell måte. Det omfatter aktiviteter som autentisering og automatisk kredittkontroll og bruk av digital signatur.

Web-tjenester er blitt et stikkord, men web-tjenester gjør ikke stort mer enn å sette opp forbindelsen mellom partnerne, tilsvarende det automatiske telefonsystemet. SOAP, WSDL og UDDI er hjelpemidler for etableringen.

Ved hjelp av utviklingsverktøy har tjenester blitt etablert, men tjenestene kan vanskelig jobbe sammen hvis de er utviklet med forskjellige verktøy.

SOA, den tjenesteorienterte arkitekturen skal sørge for at reelle tjenester kan etableres. SOA er først og fremst en prosesstilnærming. Først på et praktisk nivå kreves verktøy for å etablere tjenestene.

Før det må prosessene defineres og etableres. Det krever evnen til å bryte opp forretningssystemene i forskjellige prosesser. Samme programvaremodul vil inngå som tjeneste i flere prosesser.

I store organisasjoner, konsulentfirmaer og i programvarefirmaer kreves det arkitekter, personer som forstår hvilke tjenester som til sammen utgjør en prosess, enten den er for en ansatt som jobber internt eller via web, eller for partnere.

Oppsplittingen av forretningssystemene vil prege applikasjonsutviklingen i de kommende årene. I første omgang vil applikasjoner bli bygget på for å skaffe erfaring. Etter hvert vil prosessene bli definert som et sett med programvaremoduler.

Målet er å kunne etablere prosessene mest mulig fleksibelt avhengig av nye forretningsbehov eller krav fra kunder, partnere eller myndigheter.

SOA har en vesentlig feil. Arkitekturen bidrar foreløpig til å etablere prosesser via tjenester, men ikke til at prosessene blir utført. Det er det BPEL skal sørge for.

BPEL skal holde oversikten over prosessen, overvåke om det skjer noe, sjekke status mot angitte målekriterier og ta aksjon avhengig av utviklingen.

Mens prosesstyring i industrien skal holde prosessen gående uten avbrudd, skal BPEL sørge for at forretningsprosessen blir utført en gang. Resultatet kan variere avhengig kravene til prosessen i motsetning til industriprosessen som kontinuerlig skal gi samme resultat.

For en som har drevet programvareutvikling i førti år, er BPEL den moderne utgaven av JCL, språket som styrte produksjonsprosessen for applikasjonene i datasentralen.