ØKER: Patenter knyttet til autonome kjøretøy øker kraftig i Europa. (Foto: OBOS)

ØKER: Patenter knyttet til autonome kjøretøy øker kraftig i Europa. (Foto: OBOS)

Patenter for autonome kjøretøy øker

I følge en studie utført av det europeiske patentverket (EPO) øker patentering knyttet til selvkjørende kjøretøy kraftig i Europa.

Studien viser at patentstrategier for å beskytte teknologien for selvkjørende kjøretøy ligner mer på det som er vanlig innen sektoren for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) enn innen den tradisjonelle bilindustrien.

Studien «Patents and self-driving vehicles» er utført av EPO sammen med Europarådet for Automotive R&D (EUCAR), og viser at antallet europeiske patentsøknader knyttet til automatisert kjøring har vokst 20 ganger raskere enn andre teknologier de siste årene.

Fra 2011 til 2017 økte antall patentsøknader i EPO for automatisert kjøring med 330 %, mens søknader på tvers av alle teknologier økte med 16 % i samme periode. I løpet av de siste ti årene har EPO mottatt ca. 18 000 patentsøknader knyttet til selvkjørende kjøretøyer, og nesten 4 000 bare i 2017.

Du kan lese hele rapporten her.

autonome kjøretøy