To av tre ville kjøpt hjemme-pc uansett

To av tre ville kjøpt hjemme-pc uansett

Det er ikke sikkert en krafig innstramming av ordningen vil rasere pc-salget, men pc-leverandørene er likevel bekymret for et for lavt tak på ordningen.

En undersøkelse TNS Gallup har utført for IKT-Norge viser at 65 prosent, det vil si to av tre, som har fått pc og tilhørende utstyr via en hjemme-pc-avtale, likevel sannsynligvis hadde kjøpt lignende utstyr.

De hadde kjøpt basisvarene som pc, skjerm, skriver og bredbånd - mens kun 14 prosent hadde kjøpt for eksempel videokamera.

Det har tidligere kommet kritikk mot at endel leverandører syr sammen hjemme-pc-avtaler som inkuderer utstyr som langt overgår det som vil kunne betegnes som standard-utstyr.

- Er en innstramming eller kutt for den saks skyld da så ille?

- Vi mener det. Vi tror jo at hjemme-pc-ordningen er mer enn å kjøpe en pc, den ene tredjedelen får du ikke med deg i forhold til dette med den digitale deltakelsen. Hjemme-pc er kompetanse knyttet til en bedrift og det er ikke privatebruken som skal stå i fokus, sier Fredrik Syversen i IKT-Norge.

Han legger til at det burde vært slik at bedriftene tok ansvar for denne kompetansehevingen selv i egen bedrift

- Men slik er det ikke. Vi vet jo hvem som får pc hjemme uansett, det er mellomlederne, men ikke de vanlige produksjonsmedarbeiderne.

Tilbakeskritt for pc-leverandører

- Jeg tror det kan være uheldig for vår virksomhet. Vi skal nok komme tilbake igjen, men ser man på dette totalt sett vil, det sette oss tilbake, sier markedsdirektør Andreas Tollefsen i Fujitsu Siemens.

Han legger til at han forstår at det skal settes en grense.

- Men hvorfor skal man stoppe ved 10.000 kroner. Jeg tror nok at man revurderer dette og finner en middelvei. Det er ikke alle her i landet som har høye inntekter, og ordningen gir en fin mulighet til veldig mange, sier Tollefsen.

Hos Dell er man ikke like kategorisk.

- Vi har tenkt på dette, og vi kommer opp med løsninger innenfor de nye rammene. jeg tror ikke, rent enhetsmessig, at dette vil skade oss, men det er viktig å få frem intensjonene med hjemme-pc-ordningen, sier markedssjef hans Chr. Seime i Dell Norge.

Han legger til at en grense på 20- 25.000 inkludert bredbånd kan være riktig, men hvis man ikke regner med bredbånd, kan den være lavere.

- Man må se på alt man får inkludert. For det første er all logistikk og support ofte utvidet utover det som er normalen. Vi ser vel at forslaget på 10.000-kroner er i minste laget, sier Seime.

Intet svar fra departementet

I det siste har det vært mye skriverier rundt det foreslåtte taket fra Bondevikregjeringen på 10.000 kroner. IKT-Norge skriver i en pressemelding at en vanlig hjemme-pc-pakke består av bredbånd i tre år, kontorstøtte (Office), andre applikasjoner, kurs, logistikk, support over tre år og finansiering og forsikring i same tidsrom.

Dette er en totalleveranse og ikke et enkeltstående forbrukerkjøp, fastslår IKT-Norge

Foreningen mener at for å få til alt dette må taket på ordningen ligge på 30.000 kroner. Dersom et tak på 10.000 kroner blir stående vil ikke norske virksomheter lenger se seg tjent med å innføre slike ordninger for sine ansatte.

IKT-Norge har vært i kontakt med Finansdepartementet som har ansvaret for ordningen, men har ikke fått noe svar.

- Jeg er redd vi ikke får noe svar før den 20. november, da revidert budsjett legges frem, sier Syversen.

Det omstridte forslaget fra den tidligere regjeringen har allerede trådt i kraft. Den faktiske grensen for en hjemme-pc-kontrakt er pt. 10.000 kroner.

Salgsøkning tross kutt av ordningen

I Nederland kuttet myndighetene ordningen fullstendig i oktober i fjor, over natten. De som ikke hadde lagt inn sine ordre kom til stengte dører.

Det går ikke så bra rent økonomisk i Nederland, mange utsetter dyre kjøp, og bransjen i Nederland har tidligere uttalt at kutt av denne ordningen har medført et tap på rundt 100.000 pc-er i året.

Men analyseselskapet IDC slår beina under denne påstanden. Pc-salgstall for 2004 og 2005 viser at salget har vokst med henholdsvis 16 og 19,5 prosent i Nederland (de to siste kvartalene i 2005 er basert på estimater fra analyseselskapet).

I Nederland jobber man også med en ordning hvor de med minst ressurser faktisk får pc-utstyr til disposisjon av myndigheten. I Amsterdam har de allerede igangsatt en slik ordning.