Avblåser kreftfaren

Ingen kreftfare ved mobiltelefonbruk. Foreløpig.

En studie gjort ved det britiske kreftforskningsinstituttet, Institute of Cancer Research (ICR), viser at det ikke kan påvises noen sammenheng mellom bruk av mobiltelefon og forekomster av kreftsvulst i øret.

Studien skal være den største i sitt slag. Den har kartlagt mobilbruken blant flere hundre personer som har brukt mobiltelefon i ti år, i Storbritannia, Danmark, Sverige og Finland.

Funn i den nye studien viser at sannsynligheten for å utvikle øresvulst ikke kan knyttes til tiden man bruker på å snakke i mobiltelefon, antallet samtaler man fører eller hvor mange år en mobiltelefon har vært i bruk.

Usikkert etter ti år

Imidlertid påpeker forskerne bak studien at den bare viser at det ikke er påvist sammenheng mellom mobilbruk og kreft de første ti årene med bruk. Det kan fortsatt være at det finnes en sammenheng ved lengre tids bruk.

En omfattende studie sitert i en rapport fra Teknologirådet i 2002 viste til en kobling mellom kreft og bruk av mobiltelefon i NMT-nettet. Tilfellene var da økende ved mer enn ti års bruk.

Heller ikke denne rapporten kunne vise til noen sammenheng mellom kreft og mobilbruk i GSM-nettet, men også da ble det påpekt at man ikke hadde mange nok års erfaring med dette mobilnettet.

En annen undersøkelse gjort i 2004 ved Karolinska Institutet i Stockholm, kunne også vise en sammenheng mellom mobilbnruk og kreftsvulst i øret. Ifølge denne undersøkelsen doblet risikoen for å utvikle en kreftsvulst seg etter mer enn ti års mobilbruk.