Avtalebrudd for Software Innovation i Danmark

Software Innovation og broselskapene Øresund og Storebelt broene har ikke blitt enige om videre fremdrift i prosjektet om nytt kunde-portalsystem. Bruddet vil koste Software Innovation flere millioner kroner.
Broselskapene har valgt å avbryte prosjektet med begrunnelse i vesentlig forsinket levering.

Det er kundespesifikk programmering og integrasjonsarbeid mot kundens hovedsystem som har skapt forsinkelser i prosjektet.

Software Innovation har hele tiden vært innstilt på å ta sin del av ulempen i form av den økte ressursbruk som var nødvendig for å gjennomføre prosjektet, skriver selskapet i en pressemelding.

Selskapet har tidligere satt av midler for å imøtekomme overskridelser. Broselskapene finner imidlertid ikke at den nye planen, som inneholder ytterligere forsinkelser, forenlig med sine forretningsmessige behov og har valgt å avbryte prosjektet.

Avtalen med broselskapene er en standard fastpriskontrakt for offentlige anskaffelser i Danmark, som gir kunden rett til tilbakebetaling av det beløp som er betalt så langt i prosjektet, i alt 5,9 millioner danske kroner.

I tillegg gis det rett til en bot eller erstatning på mellom 2,5 og 8,4 millioner danske kroner, hvis broselskapene kan dokumentere direkte tap.

For Software Innovation blir den regnskapsmessige resultateffekten per 30. juni 2003 på minus 12,4 til 18,3 millioner danske kroner.

Prosjektet sysselsetter for øyeblikket 20 personer som vil bli overført til annet inntektsgivende arbeid, opplyser selskapet.